Průmysl

LogicaCMG a SAP budou spolupracovat při podpoře zvyšování efektivity plynárenských podniků

Společnosti LogicaCMG a SAP uzavřely globální smlouvu, podle níž budou spolupracovat při nasazování systému Prodis a povedou společné obchodní aktivity zaměřené na toto řešení. Prodis společnosti LogicaCMG je nejúspěšnější světové řešení pro řízení plynárenských sítí, které již má více než 30 referencí. Začlenění Prodisu do platformy NetWeaver umožní plynárenským podnikům zefektivnění procesů napříč celou organizací a důslednější využití všech informací z nejrůznějších zdrojů.

Nasazení Prodisu na platformě SAP NetWeaver usnadní společné využití dat z tohoto systému a provozně-ekonomického řešení mySAP ERP. Další výhodou je usnadnění implementace Prodisu a jeho integrace se systémy SAP i dalších dodavatelů prostřednictvím SAP Enterprise Portal.

Prodis pokrývá celý životní cyklus plynárenského podnikání, počínaje těžbou plynu přes jeho zpracování, transport sítěmi, správu kapacity plynovodů a zásobníků až po obchodní a komerční operace. V řadě zemí jeho nasazení umožnilo otevřít plynárenské sítě třetím stranám a liberalizovat trh se zemním plynem.

Tato dohoda mezi společnostmi LogicaCMG a SAP je součástí iniciativy Powered by SAP NetWeaver, jejímž cílem je podpořit integraci nejvýznamnějších produktů a napomoci tak sjednocení datových zdrojů i procesů napříč celými organizacemi a zároveň zlepšit výměnu informací mezi podniky, což v obou případech znamená další zvýšení efektivity.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!