Internet

Spokojenost uživatelů internetu s poskytovateli připojení

Většina uživatelů internetu v domácnosti je spokojena se svým stávajícím hlavním poskytovatelem připojení k internetu. Vyplynulo to z aktuální vlny pravidelného výzkumu Broadband Monitor – perspektiva vysokorychlostního internetu v domácnostech ČR, který agentura Factum Invenio realizuje dvakrát ročně. Výzkum proběhl v září 2006 a zúčastnil se ho reprezentativní vzorek 1075 pravidelných uživatelů internetu s broadband připojením v domácnosti.

Spokojenost uživatelů internetu v domácnosti
Většina uživatelů internetu v domácnosti je spokojena se svým stávajícím hlavním poskytovatelem připojení k internetu. Konkrétně svou spokojenost vyjádřilo 82 % dotázaných, nespokojeno je 7 %. V porovnání s minulou vlnou, realizovanou v březnu 2006, celková spokojenost s hlavním poskytovatelem mírně vzrostla.

Spokojenost uživatelů internetu

Nejvíce spokojených zákazníků bylo zaznamenáno mezi zákazníky kabelových televizí (90 % spokojeno). Naopak nejméně spokojených je uživatelů připojených pomocí mobilního telefonu (22 % nespokojených).

Hlavními důvody nespokojenosti jsou cena připojení, technické problémy a rychlost připojení. „V porovnání s předchozí vlnou vzrostla spokojenost s rychlostí připojení, což koresponduje se stávající snahou většiny poskytovatelů zvyšovat rychlost připojení při zachování stejné ceny“, uvedl Michal Peca ze společnosti Factum Invenio.

Na rychlost i cenu připojení si nejvíce stěžují uživatelé připojení pomocí mobilního telefonu, s rychlostí je nespokojeno 94 %, s cenou 89 %. Vysokou nespokojenost s cenou vyjádřili také uživatelé kabelového připojení (75 %). S technickými problémy se nejvíce setkávají lidé připojení k internetu pomocí bezdrátového připojení, stěžuje si na ně 79 %. Naproti tomu, nejvíce bezproblémové se zdá ADSL připojení, na žádnou z uvedených položek si nestěžuje více než polovina uživatelů. Nejmenší problémy s rychlostí připojení mají zákazníci kabelových TV.

Nakupování na internetu

Změna poskytovatele internetu
Jen o málo více než čtvrtina (26 %) uživatelů broadband připojení k internetu v domácnosti uvažuje o změně poskytovatele internetu. V případě úvah o změně typu připojení k internetu je to ještě méně – cca pětina (22 %) uživatelů. Tato skutečnost souvisí s poměrně vysokou spokojeností uživatelů se svým stávajícím poskytovatelem internetu.

O změně typu připojení nejčastěji uvažují lidé využívající připojení přes mobilní telefon (62 %). Naopak nejvíce spokojeni se svým současným typem připojení jsou ti, kteří mají připojení přes kabelovou televizi nebo bezdrátové připojení – v obou případech téměř 80 % uvedlo, že neuvažuje o změně typu připojení. V případě poskytovatele připojení by 46 % uživatelů připojených přes mobilní telefon a více než jedna třetina (37 %) uživatelů ADSL uvítala jeho změnu.

Výsledky výzkumu Broadband Monitor shrnuje volně prodejná zpráva zaměřená zejména na tato témata:

 • úroveň interaktivity hlavních poskytovatelů broadband připojení, jak reagují vybraní poskytovatelé na dotazy vznesené prostřednictvím e-mailu na kontakt uvedený na svých webových stránkách
 • typ připojení k internetu
 • poskytovatel připojení
 • spontánní a navozená znalost poskytovatelů internetu
 • spokojenost se službami stávajícího poskytovatele
 • výhody jednotlivých typů připojení
 • uvažovaná změna poskytovatele a typu připojení k internetu
 • zaznamenání reklamy poskytovatelů
 • zájem o balíčky telekomunikačních služeb
 • využívání různých online služeb
 • zájem o interaktivní služby spojené s digitální TV

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!