Internet

GfK Czech připravuje výzkum chování uživatelů internetu

Konkurenční benchmarking, vhled do chování online zákazníků nebo porovnání konverzních bariér mezi konkurenty. S pomocí technologie, která umožňuje sledovat a vyhodnocovat data o chování online uživatelů, a díky online panelu se 17 tisíci aktivními uživateli, je GfK Czech připravena realizovat plnohodnotný výzkum chování uživatelů internetu. Z výzkumu provedeného letos v září, jehož cílem bylo zmapovat potřeby trhu v oblasti digitálních výzkumů, vyplývá, že o informace tohoto typu je v Česku značný zájem.

S novou technologií lze sledovat uživatele v přirozeném nebo manipulovaném prostředí (např. při porovnávání dvou verzí kampaně či struktury), je možné ji využít na cílenou identifikaci silných a slabých stránek internetových obchodů (včetně těch konkurenčních), nebo například zkombinovat několik metodik a data doplnit např. o zpětnou vazbu od uživatelů (typicky při měření konverzních bariér nebo všude tam, kde z pouhého pozorování chování nejsou pohnutky uživatele jasné).

Příklad 1: Vhled do chování online zákazníků

Příklad 2: Konkurenční benchmarking

Příklad 3: Porovnání konverzních bariér

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!