Marketing

Byli vyhlášeni vítězové soutěže Marketing Talents of the Year

V posledním listopadovém týdnu proběhla již po třetí dvoudenní soutěž mladých marketérů, kterou vyhrál tým s názvem Value for mon(k)ey složený ze 4 studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v tomto složení: Martin Lebduška, Jakub Barvínek, Jan Chochol a Martin Palounek.

Unikátním projektem „Marketing Talents of the Year“ tak každý rok vrcholí dlouhodobá spolupráce katedry marketingu FPH na VŠE v Praze a společnosti Mondelez Czech Republic. V letošním roce se do spolupráce zapojila také Obchodní fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Z celkového počtu 11 přihlášených týmů (pět z Čech a šest ze Slovenska) do finále postoupili čtyři týmy z Čech a dva týmy ze Slovenska. Každý tým měl čtyři členy, kteří dostali jedinečnou příležitost prohloubit své teoretické znalosti získané při studiu a vyzkoušet si pro-střednictvím simulačního softwaru Markops od společnosti StartX marketing v praxi. Tento program pro simulaci marketingové reality používají nejlepší světové ekonomické univerzity a mnoho nadnárodních korporací. Studenti měli předvést, jak jsou schopni si poradit se všemi nástrahami skutečného byznysu a dovést svou firmu, která působí na trhu cukrovinek, k nejvyšší hodnotě pro akcionáře. Kromě toho museli být všichni soutěžící schopni obhájit svá rozhodnutí před top manažery společnosti Mondelez, zástupcem Vysoké školy ekonomické v Praze a Ekonomické univerzity v Bratislavě. Letos týmy realizovali 3 simulační kola doma a 3 v prostorách společnosti.

Celá akce probíhala dva dny, během kterých se hodnotilo, jak si který tým poradil s programem Markops, jak spolu jednotliví členové týmu spolupracovali a jak dokázali společně odprezentovat své výsledky. Studenti během projektu pracovali nejen se simulačním programem, ale v rámci workshopů se seznámili i s pracovním prostředím a s prací na nejrůz-nějších odděleních společnosti Mondelez Czech Republic, v jejíchž prostorách se celá akce uskutečnila. Na závěr proběhlo slavnostní vyhodnocení a předání certifikátů a hlavních cen těm nejlepším.

„Mám velkou radost, že se našemu týmu podařilo uspět v tak silné konkurenci obou zemí, která se v letošním ročníku soutěže sešla. Velkým přínosem pro nás jistě byla možnost nahlédnout do skutečné praxe, neboť ve škole jde především o teorii,“ říká člen vítězného týmu z České republiky Value for mon(k)ey Martin Lebduška. „Velice si vážíme získaného certifikátu za vítězství, který pro nás bude jistě výhodou při hledání práce po ukončení studia,“ dodává Martin.

Společnost Mondelez Czech Republic spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze několik let a letos je již třetím rokem generálním partnerem katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské. „Partnerství se společností Mondelez Czech Republic na projektu Marketing Talents of the Year vnímám velice pozitivně. Díky této soutěži si studenti prohloubí své praktické znalosti a lépe tak proniknou do skutečného byznysu, který je čeká za brana-mi školy,“ říká o spolupráci Miroslav Karlíček, proděkan a vedoucí katedry marketingu FPH na VŠE v Praze. „Cenným přínosem pro studenty je také okamžitá zpětná vazba špičkových marketérů k vypracovaným case studies. Díky projektům tohoto typu můžeme našim stu-dentům nabídnout elitní vzdělání srovnatelné s prestižními evropskými univerzitami,“ dodává Miroslav Karlíček.

„V rámci marketingových simulací patří software Markops, zaměřený na aplikací klíčových koncepcí brand managementu, mezi nejlepší, o čemž svědčí skutečnost, že jej využívá řada prestižních zahraničních univerzit, jako je MIT, London Business School a Stanford,“ říká Martin Machek z katedry marketingu FPH na VŠE v Praze, který byl jedním z porotců soutě-že Marketing Talents of the Year.

Marketing_Talents

Markops je e-learningový software pro výuku strategického marketingu. Tento program byl vyvinut Hubertem Gatignonem a Jean-Claude Larréchém z institutu INSEAD. Distribuci tohoto softwaru zajišťuje společnost StartX. Tento program se zabývá výukou strategických marketingových koncepcí v simulovaném online světě, který je nazýván Markstrat World. Ve světě jej používá 8 z TOP 10 světových ekonomických univerzit a některé společnosti při výběrových řízeních do svých trainee programů.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!