Internet

V ČR má mobilní telefon více než 50% domácností

Nová studie Eurobarometru ukazuje, že čtyři z deseti evropských domácností si pořizují „balíčky“ služeb, zahrnující internet, telefon a televizi, od jediného poskytovatele. Průzkum rovněž ukázal, že 65 % lidí si na volání z mobilního telefonu nastavuje limit, jednak kvůli nákladům, jednak proto, že je stále oblíbenější volat přes internet. Průzkum elektronických komunikací v domácnostech probíhal od 9. února do 8. března 2011 na vzorku 27 000 reprezentativních domácností EU.

Jeden ze čtyř respondentů se domnívá, že rychlost stahování/nahrávání jejich internetového připojení neodpovídá podmínkám, které podepsali ve smlouvě, a jeden ze tří uvedl, že už zažil úplný výpadek připojení. Nová legislativa EU platná od 25. května 2011 vyžaduje, aby poskytovatelé služeb podali zákazníkům předem – ještě před podpisem smlouvy – úplné a přesné informace o minimálních úrovních kvality služeb, včetně skutečné rychlosti připojení a možných omezeních rychlosti internetu. Komise v současné době zkoumá rychlosti širokopásmového připojení a další otázky související s transparentností a kvalitou služeb.

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Spotřebitelé nám důrazně a jasně říkají, že jsou znepokojeni, protože nedostávají internetové služby v takové rychlosti a kvalitě, jaká jim byla slíbena. Vnitrostátní orgány musí přijmout vhodná opatření a zajistit, aby operátoři dodržovali nové předpisy EU, podle nichž musí poskytovat transparentní informace o rychlostech připojení a kvalitě služeb. Pokud by to nestačilo, neváhala bych přijmout další opatření v podobě závaznějších pokynů nebo dokonce právních předpisů, bude-li to nezbytné.“

Průzkum rovněž ukázal, že občany EU znepokojuje otázka ochrany osobních údajů – 88 % respondentů uvedlo, že by chtěli být informováni v případě, že došlo ke ztrátě, odcizení nebo jakékoli změně jejich osobní údajů shromážděných poskytovatelem telekomunikačních služeb. Podle nových předpisů EU platných od 25. května 2011 musí telekomunikační operátoři a poskytovatelé internetových služeb přijmout důrazná bezpečnostní opatření na ochranu jmen, adres elektronické pošty a informací o bankovním spojení svých zákazníků, a to včetně údajů o každém jejich telefonním hovoru a každém připojení k internetu. Nové předpisy rovněž požadují, aby provozovatelé bez zbytečného prodlení informovali orgány pro ochranu údajů a své zákazníky v případě, že dojde k porušení bezpečnosti a/nebo ke ztrátě či odcizení osobních údajů.

Průzkum dále zjistil, že:

  • 98 % domácností EU má přístup k telefonu a stále vyšší podíl (89 %) domácností má přístup k mobilnímu telefonu. 62 % domácností má pevnou linku i mobilní telefony a jen 9 % se spoléhá pouze na pevnou linkou.
  • 98 % domácností EU má televizi. Nejžádanějším prostředkem pro příjem televizního vysílání je kabelové připojení (35 %), následuje digitální pozemní připojení (30 %, což představuje od listopadu a prosince 2009 zvýšení o 7 procentních bodů).

Balíčky – sloučené telekomunikační služby

  • 42 % domácností si předplácí „balíčky“ služeb a 61 % všech přístupů k internetu a polovina služeb pevné telefonie se nakupuje jako součást balíčku.
  • 41 % domácností uvedlo, že hlavní výhodou těchto balíčků je jediný poskytovatel služeb a jediná faktura. 33 % respondentů má za to, že balíček je levnější než platit za každou službu zvlášť.
  • 16 % z nich se však domnívá, že balíčky obsahují některé služby, které nepotřebují, a dalších 10 % vyjádřilo obavy ohledně nedostatečné transparentnosti a srozumitelnosti nákladů a podmínek jednotlivých služeb.

Změna služeb

  • Šest z deseti domácností uvádí, že o přechodu k jinému poskytovateli služeb nikdy neuvažovaly.
  • 77 % domácností podléhá „setrvačnosti“ natolik, že by svůj balíček nikdy neměnily. 12 % domácností poskytovatele aktivně mění a dalších 12 % by změnu chtělo, ale brání jim v tom různé důvody.

K překážkám, které brání změně poskytovatele, patří riziko dočasné ztráty služby, riziko, že v průběhu změny poskytovatele bude třeba platit více než jednomu poskytovateli, a nejasnosti ohledně kroků, které je při změně třeba udělat.

Největší problém je kvalita služeb

Kromě problémů s rychlostí internetového připojení a jeho výpadky uvádí jeden ze čtyř respondentů potíže při připojování do mobilní sítě a podobný počet respondentů uvádí, že mobilní komunikace byla přerušena během hovoru. Můžeme si mobilní a chytré telefony dovolit?

  • 65 % respondentů si nyní nastavuje na mobilní hovory limit, protože se obávají nákladů (o 4 % více, než při posledním průzkumu v listopadu a prosinci 2009).
  • Polovina těch, kteří mají na svém chytrém telefonu přístup k internetu, jeho používání omezuje, protože se obávají nákladů.
  • Narůstá objem volání přes internet z počítače nebo zařízení připojeného k WiFi, které je buď zdarma nebo velmi levné. Tento způsob volání využívá 28 % domácností s přístupem k internetu, což je oproti poslednímu průzkumu nárůst o 6 %.

Pouze mobilní telefony

27 % domácností má přístup k veřejné telefonní síti pouze prostřednictvím mobilního telefonu, což je podíl, který se od minulého průzkumu v 17 členských státech zvýšil a v pěti zemích (Česká republika, Finsko, Lotyšsko, Litva a Slovensko) dosahuje více než 50 % domácností.

Míra rozšíření hlavních telekomunikačních služeb

Průměrný podíl domácností EU 27 v období únor–březen 2011

Průměrný podíl domácností EU 27 v období listopad–prosinec 2009

Změna (v procentních bodech) únor–březen 2011 / listopad–prosinec 2009

Celkový přístup k telefonu (k pevné lince a/nebo mobilnímu telefonu)

98 %

98 %

=

Přístup k mobilnímu telefonu

89 %

87 %

+2

Přístup k pevné lince

71 %

73 %

2

Přístup k pevné lince a k mobilnímu telefonu

62 %

62 %

=

Přístup k mobilnímu telefonu, avšak ne k pevné lince

27 %

25 %

+2

Přístup k pevné lince, avšak ne k mobilnímu telefonu

9 %

11 %

2

Televize

98 %

98 %

=

Příjem přes anténu

23 %

34 %

11

Kabelová televize

33 %

30 %

+3

Satelitní televize

21 %

24 %

3

Digitální pozemní televize

29 %

22 %

+7

Balíčky služeb

42 %

38 %

+4

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!