Internet

Web jako investice (2.) – Chci objednat výrobu webu u správné firmy?

Jak přistupovat k webu, aby se z něj stal mocný marketingový nástroj, jsme si řekli v 1. dílu (Web jako investice). To, že máme jasnou a správnou koncepci, ale ještě nezaručí dobrý výsledek, jestliže dodavatel není kvalitní. Jak ale rozeznám dobrou firmu, když nejsem specialista na tvorbu internetových řešení? Jak zajistím, že vynaložené prostředky budou skutečně investicí a ne pouze utracené peníze? Tady je odpověď.

1. Posláním IT oddělení není tvorba webu
Úvodem zmíním chybu, které se v současnosti dopouští už jen menší množství manažérů: „Firemní web udělají hoši z IT, říkali, že to umí. Jsou šikovní a ochotní, když jsem připravoval koncepci webu, pochopil jsem, že internetu rozumí.“

Na tvorbě úspěšné prezentace se podílí více profesí. Podle rozsáhlosti a nároků konkrétního zadání to jsou:

 • marketér – chápe web komplexně jako marketingový nástroj. Komunikuje se zákazníkem, konzultuje s ním, popř. navrhuje strukturu a koncepci webu. Často projekt řídí a nese zodpovědnost za výsledek a to i z hlediska marketingové použitelnosti. Má znalosti všech internetových technologií a trendů a ví, jak je využít ve prospěch marketingu.
 • textař – má znalosti o specifických požadavcích na texty na internetu. Je-li dobrý, vytváří texty, na základě kterých bude web získávat přednostní výpis ve vyhledávačích. Jeho texty přimějí návštěvníka webu k akci, či vyvolají jeho pozitivní odezvu.
 • grafik – udělá z webu přitažlivou ženskou. Dbá zároveň na to, že použité grafické prvky budou mít minimální velikost (objem dat). V důsledku toho se stránka bude načítat jen velmi krátce i na pomalém připojení k internetu.
 • kodér – spojí práci předchozích profesí do funkčního celku. Dbá o validitu (kvalitu) zdrojového kódu, nese zodpovědnost za to, že se web všem návštěvníkům zobrazí správně ve všech prohlížečích, na všech obrazovkách a ve všech jazykových mutacích.
 • programátor – tvoří náročnější, například databázové aplikace. Úkoly má obdobné jako kodér.
 • SEO – laicky řečeno: specialista na to, že jste na internetu lépe vidět než konkurence v okamžiku, kdy váš výrobek či službu někdo potřebuje a hledá. Jeho dobrá práce zajistí přednostní výpis vašemu webu ve vyhledavačích na žádaná klíčová slova.

Z výčtu profesí je zřejmé, proč by bylo chybou zadat vývoj webu do IT oddělení firmy. IT odborníci jsou velmi často schopni web technicky vytvořit, ale z pohledu své profese nemůžou nést zodpovědnost za jeho marketingový a ekonomický přínos pro firmu. Jejich kvalifikace a jejich poslání jsou totiž jiné.

2. Kvalitní dodavatel webu zákazníka vede
Dobrý dodavatel zákazníka nejen poslouchá, ale taky klade otázky a přichází s návrhy. Jejich smyslem je zjistit Vaše požadavky na web, informace o směřování společnosti, o klíčových produktech či službách, o konkurenci, o chování trhu, vývojových tendencích, o typickém chování zákazníka hledajícího službu či produkt na webu. Na základě těchto informací si provede doplňkovou analýzu. Výsledkem je pak návrh řešení webu, popřípadě korekce návrhu řešení zadavatele, které splňuje marketingové očekávání na web kladené.

Kvalitní dodavatel zná pravidla pro tvorbu webu a dbá na jejich dodržování. Zadavatel je nemusí znát. Dostane web, který bude čitelný a správně zobrazen ve všech mutacích bez ohledu na operační systém a nastavení počítače, rozlišení obrazovky, použitého typu a verze prohlížeče.
Paradoxem profesionálního přístupu dodavatele může být, že přípravná fáze projektu je pro zákazníka náročnější (zvlášť, když na některé otázky nezná odpovědi) než v případě spolupráce s dodavatelem nekvalitním. Ten si poslechne zadání, přesně je zrealizuje a o nic víc se nestará. Často ani nedbá nebo neví, že by měl dbát na dodržování pravidel uživatelského a funkčního webu.

Najala si mě firma na vyřízení reklamace na dodávku nekvalitního webu. Dodavatel se cítil dotčen. Vše udělal přesně podle zadání, věci rozumí a jako důkaz uvedl, že dělá weby pro ty největší firmy v okolí. Má kvalitní programátory a grafiky. Sešli jsme se k jednání s těmito výsledky:

 • web se nedobře zobrazuje na obrazovkách s různým rozlišením=> reklamace neuznána, požadavek na správné zobrazení na obrazovkách s různým rozlišením nebyl součástí zadání
 • stránky jsou příliš velké a proto se dlouho načítají (i několik minut!) => reklamace neuznána, požadavek na rychlost načítání nebyl součástí zadání
 • zdrojový kód není čitelný pro vyhledávače (vyhledávač proto nemůže stránky na internetu najít)=> reklamace neuznána, požadavek na optimalizaci pro vyhledávače nebyl součástí zadání
 • a tak dále…

Nakonec se jako nejlacinější řešení ukázalo zadat web k udělání jiné firmě.

3. Kvalitní firma má kvalitní reference
Podle kvalitních referencí nejlíp poznáte kvalitní firmu a to i bez hlubokých znalostí z oblasti tvorby webu. Ale jak se pozná kvalitní reference? Projděte si reference, které firma uvádí a vyzkoušejte toto:

 • Navštivte weby firmou vytvořené. Jak na Vás působí texty? Vyznáte se na stránkách? Je struktura jednoduchá logická a přehledná? Najdete při opakované návštěvě snadno to, co Vás předtím upoutalo? Působí web firmy, její výrobky a služby důvěryhodně? Je Vám firma díky svému webu sympatická?
 • Napište do vyhledávače např. www.google.com (nejrozšířenější fulltextový vyhledávač ve světě) či www.seznam.cz (nejrozšířenější fulltextový vyhledávač v ČR – postavený na technologii jyxo) název výrobku či výrobkové skupiny. Vyjel vám ve výpisu vyhledávače odkaz na web dané firmy? Na první straně? Před weby konkurence nebo vůbec?
 • Zavolejte do firmy a zeptejte se, jak jsou s prezentací spokojení. Za průkazné však berte jen konkrétní odpovědi typu: „Ano, získali jsme nové zákazníky ze zahraničí, kteří o naši firmě dosud nevěděli. Náklady na web se nám vrátily za 10 měsíců. Od spuštění nové verze návštěvnost stoupla o 130%.“ nebo „Ozvala se nám čínská firma dodávající strategickou surovinu pro naši výrobu s výbornou nabídkou.“

Pozor na pozitivní reference, které nevypovídají nic o skutečné kvalitě:

 • To, že potenciální dodavatel webu dělal prezentace pro velké či významné společnosti ne vždy vypovídá o jeho kvalitě. Ne každá velká firma má „velký“ web.

  Významná mezinárodní firma kladoucí důraz na marketing a komunikaci za posledních několik let 4x zcela předělala svoji rozsáhlou webovou prezentaci. Měnila se struktura, použité technologie, grafika, rozsáhlé katalogy a samozřejmě taky dodavatelská firma. Až poslední dodavatel webu zajistil, že web funguje, jak má. Rychle, přehledné, srozumitelné a vše užitečné obsahující řešení. Ve svých referencích firmu uvádějí z důvodu prestiže i dodavatelé předešlí, jejichž výsledky práce nepřežily rok!

 • Za potvrzení kvality nepovažujte odpovědi typu: „Jsme spokojeni, nový web se nám líbí mnohem více než ten předchozí.“ nebo „Jsme spokojeni, oproti původnímu řešení teď máme ještě anglickou a německou mutaci.“ To jsou příliš obecné odpovědi těch zákazníků, kteří neví, co od webu mohou očekávat.

4. Past jménem grafika
Kvalitní grafika je důležitá, ale je to jen jeden z důležitých prvků ziskového webu. Grafika je to, co člověk vidí na první pohled a je přítomná na celé obrazovce. Proto -z podstaty lidské psychiky- vytváří grafika první a velmi silný dojem, který má tendenci stát se finálním úsudkem o kvalitě webu. V tom spočívá její past. Může být jako nádherná ženská, za kterou se otáčejí všichni chlapi, ale nikdo s ní nechce žít, když kromě atraktivních křivek a smyslného pohledu nenabízí nic jiného.
Web má další důležité a na první pohled neviditelné vlastnosti (již zmíněné dříve např. obsah, použitelnost, čitelnost pro vyhledávače aj.), které jsou pro jeho dobrou funkčnost nezbytné.

5. Past odborná (obchodní)
Často se při vyjednávání dodávky nového webu můžete setkat s „odborníkem“. Je to ve skutečnosti velice šikovný obchodník, který mrštně využívá toho, že se, jak správně předpokládá, nevyznáte v oboru. Suverénním a přesvědčivým používáním odborných termínů, tajuplných postulátů a jemu zjevných skutečností (o kterých jste neměli doposud tušení) se Vás snaží přesvědčit, že jste narazili na skutečně profesionální firmu. Ve skutečnosti tomu tak vůbec nemusí být. I v tomto případě platí: Ověřte si kvalitu dle průkazných referencí (viz bod č. 4).

Při vyřizování reklamace webu pro firmu jsem jednal s dodavatelem. Upozornil jsem ho na hrubé nedostatky, kterých se při vývoji dopustil. Zástupce dodavatele tak přesvědčivě odborně argumentoval, až jsem znejistěl. Nemá přece jen pravdu a já nevím, že mi unikly nejnovější vývojové trendy? Až po skončení schůzky, v klidu své kanceláře jsem si ověřil, že šlo pouze o jeho úpornou snahu vyvléct se ze zodpovědnosti za špatně odvedené dílo. Pod tíhou argumentů podložených skutečnými vědomostmi začal po našem dalším setkání dodavatel webu chyby odstraňovat.

6. Cena
Kvalitní firma si samozřejmě za své služby nechá zaplatit tak, že je přidaná hodnota jejich služeb a kvalifikovanost jejich zaměstnanců zohledněná v ceně. Cena proto bude u profesionální firmy pravděpodobně vyšší. Avšak ne zdaleka vždy tomu tak ve skutečnosti, (zvláště u rozsáhlejších webu) je!!! Díky tomu, že se zákazníkem konzultuje alternativy a jejich možné přínosy, hledá optimální řešení, ne zřídka zákazníkovi nabídne řešení, které vyhoví všem požadavkům na výsledek, ale cena je pro zákazníka příznivější, než pro jím původně požadované řešení.
Pro kvalitního dodavatele vychází dobře parametr cena-výkon. Jestliže web jedné firmy stojí například 40 000 Kč a firmě toho přinesl jen málo, vyznívá v jeho neprospěch srovnání s obdobným webem, který stojí např. 80 000 Kč a již v prvním roce užívání přinesl nové zakázky se ziskem 200 000 Kč.

Česká firma střední velikosti dodávající na trhy celé Evropy si nechala vytvořit web za více než 150 000 Kč. Jednalo se o částku, která velmi výrazně převyšovala náklady na původní web. Jen v prvním roce provozu díky nové prezentaci získala nové zahraniční zákazníky, jejichž objednávky zaplatily náklady na vývoj několikrát.

V posledním díle naleznete informace, co dělat a jakých chyb se vyvarovat, aby se dobře vyrobená prezentace nestala nesprávným provozováním neefektivní popř. dokonce poškozující dobré jméno firmy.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!