Internet

Telefonování prostřednictvím internetu

Služba Voice over IP (VoIP), neboli telefonování přes internet, je poměrně nová, a proto není dosud příliš využívaná ani známá. Prostřednictvím internetu telefonují v současné době pouze 2 % obyvatel ČR ve věku nad 15 let.

Vyplývá to z výsledků aktuální vlny výzkumu Zpráva o českém internetu, která byla provedena v listopadu 2005 v rámci pravidelného omnibusového šetření společnosti Factum Invenio. Tato volně prodejná studie mapuje využívání počítačů, internetu a mobilních telefonů v České republice. Cílovou skupinou je reprezentativní vzorek populace České republiky (1058 občanů ČR starších 15ti let).

VoIP je dosud téměř neznámý pojem
O možnosti telefonování prostřednictvím internetu dosud neslyšely tři čtvrtiny obyvatel ČR ve věku nad 15 let. Navíc významná část z těch, kteří o existenci VoIP vědí, neplánuje, že by tuto službu někdy v budoucnu využívala. Celkem jen 2 % lidí již přes internet telefonují, další 3 % o pořízení služby uvažují. Vzhledem k rozvoji vysokorychlostního internetu v ČR je pravděpodobné, že uživatelů této nové služby bude rapidně přibývat.

Zatímco 30 % mužů již o VoIP slyšelo, u žen je tento podíl pouze 20 %. Přes internet již telefonují, případně mají v úmyslu telefonovat v budoucnu, zejména lidé mladší, s vyšším vzděláním a vyšším příjmem. Tento jev souvisí s větším rozšířením internetu v uvedených sociodemografických skupinách. Ovšem ani mezi uživateli internetu není služba VoIP příliš známá, více než polovina (54 %) z nich o ní dosud neví.

„Většina lidí očekává od telefonování přes internet nižší ceny za volání především na mobilní telefony a také volání zdarma mezi zákazníky stejného operátora“, uvedl Michal Peca, Key Account Manager společnosti Factum Invenio. „Naopak doplňkové služby, jako například zobrazení jména volajícího nebo možnost osobního telefonního čísla pro každého člena domácnosti, nejsou pro potenciální uživatele VoIP příliš důležité“.

Poskytovatelé VoIP o sobě nedávají příliš vědět
Poskytovatelé VoIP nejsou téměř vůbec známí ani mezi lidmi, kteří o existenci služby VoIP vědí. Naprostá většina dotázaných (téměř 90 %) si nebyla schopna vzpomenout ani na jednoho poskytovatele VoIP, nejčastěji byl zmiňován Český Telecom (3 %), Eurotel (2 %), Volný (1 %) a Karneval (1 %), tedy společnosti známé především jinými telekomunikačními službami než je VoIP.

Malé povědomí veřejnosti o poskytovatelích brání dalšímu rozvoji VoIP v České republice. „Pouze osoba, která zná poskytovatele služeb, která ví, kam se má obrátit, se může následně rozhodnout pro využívání služby VoIP“, říká Michal Peca.

Ani firmy VoIP nevyužívají ve velké míře
Z výsledků výzkumu IT/TELCO Monitor B2B, který společnost Factum Invenio realizovala v listopadu letošního roku na vzorku 500 respondentů, vyplývá, že ve firmách a státních institucích s více než 20 zaměstnanci je sice služba VoIP více rozšířená než v domácnostech, nicméně ani zde zatím nezažívá masivní rozvoj. Službu VoIP v současné době využívá 8 % firem a institucí, dalších 40 % plánuje zřízení této služby v budoucnu. Téměř polovina firem a institucí o přechodu na IP telefonii neuvažuje.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!