Komunikace

NLP – Neuro-lingvistické programování

NLP – tento složitý název jsem poprvé zaslechl u známého britského showmana Derrena Browna, který NLP použil ve svých vystoupení na britském televizním kanále Channel 4 (tento pořad jsem sledoval v České televizi) a ke shlédnutí je v originální verzi na adrese: http://www.youtube.com/watch?v=befugtgikMg . Brown zavolal vybranému muži a řekl mu, že si může přát nějaký dárek ke svým narozeninám, který si zatím zapíše a vloží do obálky a následně přijde i s touto obálkou za několik dní za Brownem do studia. Když muž dorazil, Brown mu za pomoci technik NLP (které v závěru ukázky i odhalil) dokázal jeho přání změnit, aniž to dotyčný muž zaregistroval. Po krátkém rozhovoru muž uvedl, že si přeje červené kolo BMX, načež mu Brown s klidem oznámil, že má rozbalit velkou krabici stojící v rohu místnosti. Když to muž provedl, toto žádané kolo tam skutečně bylo, z čehož byl muž samozřejmě překvapen. Ještě víc však poté, když otevřel svoji obálku a zjistil, že si doma přál úplně něco jiného, a sice koženou bundu. Toto je jenom jeden příklad, jak se dá NLP použít.

NLP se překládá do češtiny nepřekvapivě jako neuro-lingvistické programování. Podle otevřené encyklopedie Wikipedia se NLP definuje jako model interpersonální komunikace a alternativní přístup k psychoterapii. Je založeno na studii jazyka, komunikace a změn osobnosti. Neuro-lingvistické programování je souborem technik, axiomů a názorů, které se používají zejména jako přístup k osobnímu rozvoji. Tento model stojí na základní myšlence, že mysl, tělo a jazyk spolu komunikují a vytvářejí vnímání světa každého člověka, a že tyto představy spolu s chováním mohou být změněny použitím různých technik.

NLP bylo založeno Richardem Bandlerem a lingvistou Johnem Grinderem v 70. letech 20. století. Zakladatelé se snažili o pragmatický přístup k modelování tří úspěšných psychoterapeutů – Virginie Satir, Miltona H. Ericksona a Fritze Perlse. Cílem bylo zjistit, proč byly tyto tři osobnosti úspěšnější než jejich kolegové. Teoretické základy jsou postaveny na pracích, které se týkají těchto tří zkoumaných osobností a disciplinách zkoumajících jazyk a mysl, včetně psychologie, lingvistiky a kognitivní teorie.

Existuje množství variant a možností použití NLP. Je pořádáno množství seminářů a workshopů, bylo vydáno množství knih a audio programů. Také existují velké rozdíly v hloubce, šířce a kvalitě různých školení. Je těžké NLP jednoduše definovat, ale existují určité společné principy a postuláty. Obecně se NLP snaží o zvýšení možností a flexibility jedince.

Po shlédnutém pořadu Derrena Browna, jenž byl uveden na začátku tohoto článku, jsem začal pátrat i po nějaké knize zabývající se právě NLP. Na Amazon.com jsem našel a následně koupil knihu z kategorie teach yourself, se vše říkajícím názvem – NLP. Autoři této knihy, Steve Bavister a Amanda Vickers na 215 stránkách představují NLP od základů, a sice pro použití jak v osobním životě, tak především v práci.

Kniha začíná definicí pojmu NLP, historií vzniku a také vytyčením základních pojmů. Především celé NLP stojí na čtyřech pilířích:
1.pilíř – Výsledek
– je třeba si předem vytyčit výsledek, který chceme dosáhnout
2.pilíř – Pozorovatel
– zjišťování a rozpoznávání důležitých skutečností okolo pozorovatele
3.pilíř – Flexibilita v chování
– dle zjištěných poznatků je třeba flexibilně upravit své chování
4.pilíř – Vyhodnocení (rapport)
– nejdůležitější část NLP – vyhodnocení celkových poznatků a vytvoření závěrů

Kniha následně zmiňuje tři reprezentativní systémy chování. Každý člověk používá určitá slova a slovní obraty, které reprezentují určitý systém, ať již vizuální, zvukový nebo kinestetický (občas se také v menší míře uvádí systém čichový a chuťový). Používané slovní obraty jsou v jednotlivých systémech následující:
1.vizuální systém – z mého pohledu, vypadá to dobře, nastínit, načrtnout, narýsovat, je to jasné, skrytá myšlenka, apod.
2.zvukový systém – diskutovat, harmonizovat, to zní dobře, řekněte mi pravdu, apod.
3.kinestetický systém – je to studené, emotivní, dotknout se tématu, držet se toho, dostat pod tlak, apod.

Podle těchto reprezentativních systémů chování můžeme zjistit, jak nejlépe hovořit s každým člověkem. I když máte svůj převažující systém chování, pokud chcete efektivně pracovat v rámci NLP, je třeba se naučit používat i pro vás doplňující systémy. Všímejte si rozhovoru různých lidí. Hovoří spolu stejným „jazykem“ a nebo každý používá jiná slova? V tom případě sami pociťují, že to není ono, i když si to racionálně neumějí vysvětlit.

Kniha se dále zabývá meta modely, celkovým modelováním různých situací a především navrhuje různé strategie chování.

Neuro-lingvistické programování je tedy, jak je vidět, nejen teoretická nauka, ale především teorie, která v praxi skutečně funguje. Teď jsem zjistil, že po této větě můžete tušit, jaký primární systém sám používám. NLP je v České republice v začátcích, takže můžete mít náskok před konkurencí, která tuto metodu získávání převahy zatím ještě neobjevila.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!