Průmysl

Investice do realit v roce 2009 nadále klesaly, ve srovnání s rokem 2008 až o 64%

Podle nejnovější studie CB Richard Ellis celkový investiční objem, tak i počet investičních transakcí v roce 2009 ve srovnání s roky předešlými nadále klesaly a dostaly se dokonce na úroveň nižší než v roce 2003.

Když se však podíváme na investiční aktivitu v jednotlivých kvartálech, můžeme sledovat zpomalování poklesu investic co se týče počtu transakcí i objemu investovaných prostředků. První dva kvartály roku 2009 zaznamenali nejnižší investice, což bylo ovlivněno nejistotou ohledně vývoje prime yield a budoucnosti investičního trhu. Ve druhé polovině roku 2009 se investiční aktivita zrychlila a došlo k uzavření několika významných transakcí. Jelikož největší transakce byly uzavřeny ke konci roku 2009, objem investic v posledním čtvrtletí 2009 dosáhl 280 milionů eur v pěti transakcích, což představuje 80% šestiletého kvartálního průměru.

Investiční objemy v jednotlivých čtvrtletích v letech 2004 – 2009

Kanceláře byly opět dominantním sektorem a představovaly 90% celkového investičního objemu. Prodej City Tower, který se uskutečnil koncem roku 2009 byl největší transakcí (130 milionů eur) představující jednu třetinu celkového investovaného objemu. Zahraniční investoři se na množství investic podíleli 72%, přičemž nejaktivnější byli investoři z Německa.

Katarína Turňová z investičního oddělení poznamenává: „Po velice pomalém začátku v roce 2009 jsme potěšeni zjištěním, že ve druhé polovině dochází k mírnému oživení. Rok 2009 byl náročný jak pro prodávající tak pro kupující. I když se zpočátku mohlo zdát, že je rokem možností pro ty kupující, kteří si umí poradit s nedostatkem srovnatelných transakcí a s velkou mírou nejistoty, ukázalo se, že uzavírání transakcí bylo díky nestabilitě trhu velice komplikované. Proto jsme uvítali zprávy o investicích do kvalitních produktů jako je Gemini a City Tower na Pakráci.”

Co se týče budoucího vývoje investičního trhu, Katarína Turňová dodává: „Jsem přesvědčena, že rok 2010 bude v mnoha ohledech náročný. Nicméně přechovávám optimismus, že co se týče objemu a množství investic, jejich úroveň by měla zůstat alespoň porovnatelná s druhou polovinou roku 2009 a ke konci roku 2010 by se mohla dále zlepšovat.”

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!