Průmysl

Retail Summit 2010 očima účastníků: nejkvalitnější diskuze v historii Summitu

Retail Summit 2010 byl díky účasti přesahující 850 delegátů největším setkáním klíčových hráčů obchodního trhu v 16tileté historii tohoto eventu. Výzkum mezi účastníky nicméně prokázal další, ještě potěšitelnější rekord letošního ročníku: jeho informační přínos byl hodnocen jako nejlepší za posledních 10 let. Souviselo to zejména s vynikající a velmi vyváženou úrovní všech diskusních částí Retail Summitu 2010. Řada dotazovaných účastníků konstatovala, že “diskuse byla výrazně lepší než v minulých letech”, přičemž kvalita byla vyrovnaná a “všude se člověk mohl něco zajímavého dozvědět”.

Školní známku lepší než dvojka dostalo od účastníků 10 (!) diskusních sekcí, hodnocení se často liší jen v setinách procenta a nebylo by tudíž férové uvádět názvy vítězů. Jedinou výjimkou s výrazně nejlepším hodnocením byl úvodní diskusní panel připravovaný prezidentem SOCR ČR Zdeňkem Juračkou za účasti CEO obchodních a výrobních firem, ministra financi Eduarda Janoty a makroekonomického experta Tomáše Sedláčka.

Tato část byla podle vyjádření řady účastníků “nejlepším rozjezdem konference v její historii” a získala skvělou průměrnou „známku“ 1,4. Především díky “výbornému mixu diskutujících”, “skvělé moderaci Jana Pokorného” a “absolutní otevřenosti, interaktivnosti a vyznění rozdílných pohledů”. Řada respondentů ocenila velmi osobité vstupy Andreje Babiše, který si svoji první účast na konferenci zjevně výborně užíval.

I příspěvky řečníků v plenární části konference získaly v průměru vysoce kladné hodnocení srovnatelné s loňskem. S největším zájmem i nejlepším ohlasem (vyjádřen známkou 1,6) se setkalo vystoupení Prof. Goetze Wernera (“unikátní”, “fantastické, podnětné, inspirativní”).

Za vše hovoří výrok jednoho z respondentů: “Přednášející měl neuvěřitelné charisma, jeho příspěvek mě niterně zasáhnul a vlil optimismus, že i v businessu fungují myšlenky osobního růstu a humanismu”. Na dalších místech pomyslné hitparády nejlépe hodnocených řečníků se umístili Petr Bena z Procter & Gamble (“k věci – velmi relevantní”, “výstižné sdělení– skutečné best practices!”) a Thomas Bachl z GfK (”taková data jsou potřebná”, “zajímavé údaje, které popírají názory některých obchodních firem”).

Účastníci rovněž pozitivně reagoval i na koncepci společenského večera. Jeho zaměření na podporu činnosti občanského sdružení La Sophia pro děti, které se opravdu potřebují odrazit ode dna, se setkalo s velmi kladným ohlasem.

Respondenti tlumočili prostřednictvím ankety organizátorům i řadu cenných podnětů směřujících k vylepšení programu, organizace či služeb hotelu. Organizační tým již nyní všechny náměty vyhodnocuje a zohlední je při přípravách příštího ročníku.

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!