Internet

Česká televize má chartu pro Nová média

Strategie ČT pro Nová média v letech 2011-2013: Česká televize od ledna chystá nové modernější weby, multimediální newsroom, razantní vstup do širší škály mobilních přístrojů a důraznější komunikaci pořadů na sociálních sítích.

„K rozvoji tzv. nových nebo digitálních médií nutí Českou televizi na jedné straně změna přenosu dat (digitalizace), rozvoj technologií, mediálních platforem a rovněž proměna mediální reality – konvergence internetu a televize a nástup sociálních sítí. Budoucnost ČT závisí na pochopení změn, adaptaci na ně a na správném oslovení mladého diváka,“ uvádí výkonný ředitel ČT Nová média Milan Fridrich, který se svým týmem strategii vytvořil.

Strategie pro Nová média podrobně popisuje technologické změny a změny v konzumaci televizního obsahu v posledních letech a návrhy, jak na ně ČT musí reagovat, aby byla relevantní silnou veřejnou službou i v době, kdy klasický televizní přístroj přestává být dominantní platformou, na níž lidé audiovizuální obsah sledují. Strategie si všímá na jedné straně nástupu hybridní televize na platformě HbbTV, která umožní České televizi nabízet doplňkové textové a obrazové služby k vysílanému programu, HD teletext nebo archiv odvysílaných pořadů, jak je znám z televizního webu prostřednictvím iVysílání.

„Pilotním projektem v doplňkových službách je pro ČT spolupráce se Samsungem v technologii widgetů. Uživatelé televizorů této značky budou mít brzy možnost využívat aplikaci webového vysílání, pouštět si odvysílané pořady ze všech čtyř programů ČT. Tento projekt je ale pouze začátek, na platformě hybridní televize (HbbTV) nabídneme postupně tyto doplňkové služby pro veškeré nejmodernější přístroje,“ popisuje hlavní úkol útvaru Nových médií České televize jeho výkonný ředitel.

Kvůli kvalitním aplikacím pro hybridní televizi ČT už k 1. lednu 2011 upraví a vizuálně zmodernizuje hlavní web www.ceskatelevize.cz, vytvoří speciální prezentační stránky programů ČT1 a ČT2 a k 1. dubnu 2011 změní podobu portálů ČT24 a ČT4 tak, aby se z nich daly vytvořit aplikace pro hybridní televizory a „chytré“ mobilní přístroje. Weby budou informovat především o programové nabídce, obsahovat upoutávky, doplňkové informace k pořadům a tvůrcům. Budou hlouběji propojeny se sociálními sítěmi a více pracovat s interaktivitou.

Úplnou novinkou bude personalizace webů, aby každý uživatel mohl sobě na míru vytvořit svoji stránku ČT. ČT také vedle uvedení programu ČT24 pro iPhone a iPad plánuje postupné vytvoření aplikací pro ČT4 na tuto platformu, dotvoření aplikací webových stránek a výhledově i živého streamu videa také pro další systémy, které používají jiní výrobci mobilů.

„Tento dramatický zvrat v chápání televize je umožněn digitalizací. Ta totiž není pouze přechodem z analogového na digitální přenos dat. Nabízí nové a širší možnosti využití televize jakožto přístroje i média. Digitální televize umožňuje vysílat multimediální obsah a vytváří interakci diváka a vysílatele. Digitální éra mění pojetí televize,“ dodává Fridrich.

Česká televize je tak technologickým vývojem a změnou mediální reality nucena postupně přejít od výroby určené pouze pro lineární programování na TV obrazovce na současných čtyřech programech na multiplatformní produkci, ve které bude TV obrazovka jenom jednou z mnoha platforem pro distribuci jejích „produktů“ a distribuce na ostatních platformách bude nelineární. Divák si svobodně pustí, co bude chtít. Internet v tomto novém prostředí nebude pouhou prezentací a marketingovým nástrojem pro podporu TV vysílání, ale distribuční platformou pro produkty ČT, které samy o sobě musejí být multimediální.

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!