Média

Media projekt za 2. a 3. čtvrtletí 2013: Zásah tiskových titulů je stále vysoký

Unie vydavatelů, profesní organizace spojující české vydavatele, zveřejnila aktuální data z výzkumu Media projekt. Výsledky zahrnují období druhého a třetího čtvrtletí letošního roku, kdy měření již kompletně probíhalo se zkvalitněním v oblasti metodiky.

Zásah tištěných titulů zůstává stále stabilní a vysoký. Celkově tisk v delším období zasáhne 93 % české populace. Alespoň jeden deník si během posledních 14 dnů přečetlo 74 % populace ve věku 12 – 79 let, což činí zhruba 6,5 milionu lidí. Čtenářů alespoň jednoho časopisu v téže populaci je 85 %, tedy přibližně 7,5 milionu lidí. Celková čtenost všech tiskových titulů na vydání dosahuje v posledním měřeném období 86 %. Čtenost deníků a jejich příloh na vydání dosahuje 59 %, zatímco čtenost časopisů na jedno vydání je téměř 74 %.

Nejčtenějším celostátním deníkem zůstává Blesk (1,134 milionů čtenářů na vydání) následovaný MF Dnes (786 tisíc čtenářů) a Právem (329 tisíc čtenářů). Zajímavostí je, že čtenáři placených deníků nadprůměrně nakupují přes internet, ale podprůměrně se zapojují do online diskuzních fór a na sociálních sítích.

Čtenosti v jednotlivých segmentech časopisů vykazují vysokou stabilitu a v řadě případů dokonce rostou. Mezi segmenty, ve kterých Media projekt pozoruje dlouhodobý nárůst čtenosti, patří tituly o bydlení, motorismu, vědě a technice, životního stylu pro ženy, ale také zpravodajské týdeníky.

„Z výsledků Media projektu vyplývá trend zvyšující se odhadované čtenosti tištěných titulů v části segmentů časopisů a relativní stabilita čtenosti deníků. Aktuální výsledky také dokazují, že se zkvalitnění metodiky projevilo ve vysoké korelaci mezi odhadovanou čteností a prodaným nákladem,“ komentuje aktuální výsledky ředitel Unie vydavatelů Jozef Šabľa.

Součástí výzkumu je také sledování vybavenosti populace čtecími zařízeními. Zde nadále pokračuje růstový trend u všech kategorií zařízení – chytrých telefonů, čteček i tabletů. Alespoň jedno čtecí zařízení má v současnosti k dispozici 30 % populace. Největší nárůst je patrný u následujících sociodemografických skupin: vysokoškoláci, věkové skupiny 12 – 29 a Pražané. Nejvíce vybavení čtecími zařízeními jsou čtenáři deníků Hospodářské noviny, Sport a MF Dnes.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!