Marketing mix

Vision Thing rozšiřuje svou síť do hypermarketů Albert

Jediná programatická reklamní DOOH síť v České republice Vision Thing poprvé rozšiřuje svou síť o in-store obrazovky. Nově připojila 80 digitálních obrazovek v obchodní síti Albert.

Doposud outdoorovu DOOH síť společnosti Vision Thing čítající necelou třicítku digitálních billboardů v České republice a na Slovensku doplňuje nově 80 digitálních obrazovek společnosti POS Media instalovaných napříč 20 hypermarkety Albert. Reklamní prostor na těchto obrazovkách v obchodech lze nakoupit pouze programaticky.

„Vision Thing společně s POS Media a Albertem otevírá novou kapitolu v českém reklamním odvětví spojením nejmodernějšího způsobu inzerce s významným retailovým hráčem na našem trhu. Je to vůbec první příležitost, kdy mohou značky a inzerenti dostat svou reklamu přímo do retailového obchodu stejnou metodou, jakou jsou zvyklí nakupovat online reklamu,” vyzdvihuje novinku Richard Němec, CEO Vision Thing.

Vision Thing je u nás průkopníkem v propojování reklamních světů Out-of-home (OOH) a online. POS Media, která je lídrem v shopper marketingu, má v rámci své skupiny velmi dobré zkušenosti s programatickými řešeními ze zahraničí, zejména v Asii, a proto se rozhodla začlenit tento způsob prodeje digitálního reklamního prostoru i u nás v České republice. Společnost Albert patří mezi retailery, kteří se nebojí nových přístupů a po Nizozemí, kde společnost podobný koncept reklamního prostoru nabízí, se rozhodla využít nového přístupu i u nás v České republice.

„V POS Media velmi pečlivě pozorujeme trendy v reklamní branži, zejména ty, které se přesouvají od tradiční reklamy k digitální. Stejně tak vnímáme rostoucí důležitost programatické reklamy. Proto jsme využili tuto jedinečnou příležitost a rozhodli se prozkoumat možnosti programatické reklamy na českém in-store trhu ve spolupráci s Vision Thing a Albertem. Baví nás být průkopníky nových trendů. Jsme zvědaví na výsledky a v případě úspěchu jsme připraveni tento business model rozšířit a poskytnout tak inzerentům ještě atraktivnější reklamní síť,” říká Dana Běloušková, managing director ve společnosti POS Media.

Inzerce je dostupná ve 20 hypermarketech Albert po celé České republice, Nákup reklamního prostoru pak probíhá stejně jako u dalších DOOH ploch v síti Vision Thing přes nákupní platformy DSP. „Reklamní prostor je možné nakupovat ve 20 TOP modernizovaných prodejnách Albert od Plzeňského až po Moravskoslezský kraj, přičemž díky programatice mohou inzerenti nyní cílit své kampaně přesně podle svých záměrů a požadavků, ať už lokačních, časových nebo pokročilých v rámci inteligentních spouštěčů, například dle aktuálního počasí,” vysvětluje výhody Richard Němec.

 

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!