CRM

Avaya oslovuje potřebu po sjednocených a bezpečných komunikacích novým řešením VPN

U příležitosti výstavy ComNet, 28. ledna 2002, stánek 516 — společnost Avaya, Inc., přidává dva nové prvky ke svému portfoliu virtuálních privátních sítí (VPN) a umožňuje tím podnikům naplnit potřeby mobilních a v terénu rozptýlených pracovníků v malých a domácích kancelářích, a to cenově dostupným a bezpečným řešením, připraveným k připojení do sjednocených (konvergentních) komunikací. Společnost Avaya je vedoucím globálním poskytovatelem podnikových sítí pro hlasové a datové přenosy.

Novými přístupovými branami jsou Avaya Virtual Private Network Service Unit (VSU)™-5 a Avaya VSU™-10000. Obě zařízení oslovují podniky v oblasti zavádění bezpečnosti ve VPN v rámci širokopásmových připojení DSL a kabelovými modemy, která jsou určena pro malé a domácí kanceláře. Tato připojení umožňují dodávku sjednoceného obsahu, jako například přenosy hlasu přes VPN (VoVPN, voice over VPN). Zároveň oslovují potřeby zabezpečení, snadného použití a správy přenosů. Tím organizacím poskytují možnost podporovat připojování účastníků v rozsahu od několika vzdálených míst až po nejširší distribuované podnikové sítě.

Nové produkty VSU jsou součástí úplné sady řešení VPN a bezpečnosti od společnosti Avaya. Tato sada umožňuje organizacím všech velikostí povýšit přínosy internetu v oblasti obohacení podnikání, kam patří přístup odkudkoliv a kdykoliv a s nízkými náklady. Řešení Avaya VPN chrání podnikové sítě před útoky hackerů a chrání soukromí a integritu podnikových komunikací ve sdílených datových sítí IP.

Produkt VSU-5 je na tržním segmentu VPN malých podniků a domácností jedinečným zařízením vstupní úrovně. Poskytuje totiž přes IP hlasové služby podnikové třídy širokopásmovými sítěmi do malých podniků a domácích pracoven. Výsledkem je, že podniky nyní mohou pro svoji pracovní sílu nasazovat flexibilní řešení. Tato řešení pak dávají jejich pracovníkům ten samý přístup k úplné řadě podnikových telefonních a datových služeb, ať už se jedná o lidi pracující z domova nebo v úřadu.

Zařízení VSU-10000 je vysokorychlostním a vysokokapacitním tunelovacím agregačním přístrojem pro VPN, který je navržen pro podporu rozsáhlých populací pracujících na dálku, jež využívají klientský software Avaya VPNremote® pro PC, nebo používají malou kancelářskou přístupovou bránu VSU-5. Zařízení VSU-10000 naplňuje náročné bezpečnostní požadavky, kladené na gigabitové sítě, jelikož poskytuje výkon VPN až do rychlosti 400 Mb/s a podporuje až 10 000 současných připojení k VPN.

„Zajištění sjednocených komunikací se pro firmy stává klíčovým požadavkem, vyplývajícím z konkurenčního prostředí. Pokračuje totiž stírání rozdílů mezi linkami pro hlasovou a datovou infrastrukturu,“ uvedl Graham Celine, viceprezident pro správu řešení v divizi MultiService Networking Infrastructure u společnosti Avaya. „Podniky nyní požadují přesvědčení, že jejich telefonní konverzace jsou bezpečné, že mohou zabezpečit svoje e-mailové a hlasové zprávy, a že je bezpečný provoz i v jejich bezdrátových sítích, ať už jsou využívány uvnitř, nebo vně daného podniku. Řešení Avaya VPN jsou rozšiřitelná, spolupracují navzájem, a jsou nenáročná na nasazení. To je činí ideálně vhodnými pro jakékoliv kancelářské prostředí.“

„Společnost Avaya má správný přístup, když integruje virtuální privátní sítě VPN se svými řešeními pro hlasové a datové aplikace,“ prohlásil Jeff Wilson, výkonný ředitel analytické společnosti Infonetics Research, která provádí průzkumy trhu a konzultace pokrývající síťový a telekomunikační průmysl na mezinárodní úrovni. „Přístupové brány VSU-5 a VSU-10000 mají dobrou pozici. To také znamená, že můžeme vidět obrovský zájem o VPN jak u malých a středních podniků, tak u velkých firem.“

Společnost Avaya rovněž ohlásila svůj klientský software VPNremote® 4.0, který je aplikací pro stolní počítače, pracující pod operačními systémy Microsoft Windows®, a který dává koncovým uživatelům a správcům možnost jednoduchého, efektivního a bezpečného vzdáleného přístupu. Tento software je nyní celosvětově dostupný a je bezplatný pro podniky a ty poskytovatele služeb, mající zakoupeny bezpečnostní přístupové brány VSU od společnosti Avaya.

Produkty Avaya VSU-5, VSU-10000, stávající modely VSU a klientský software VPNremote plně spolupracují a jsou plně podporovány mnohokrát oceněnou platformou VPNmanager®, založenou na plánování sítí, která umožňuje síťovým administrátorům centrálním způsobem obsluhovat veškeré informace ohledně konfigurací a plánování a distribuovat je transparentním způsobem celou sítí. Brány VPN od společnosti Avaya jsou založeny na standardech mezinárodního sdružení International Computer Security Association (ICSA), zaměřených na výkon v interoperabilitě, a dosáhly ocenění „Best in Test“ od společnosti Miercom (v listopadu 2001, www.mier.com) , které bylo publikováno v Business Communications Review (listopad 2001, www.bcr.com).

Avaya VSU-5™ pro malé podniky a domácnosti
Zařízení Avaya VSU-5 umožňuje podnikům a poskytovatelům služeb zajišťovat bezpečnost ve VPN pro malé podniky a domácnosti při širokopásmových připojeních, například přes DSL (digital subscribe link), nebo pomocí kabelových modemů. Avaya VSU-5 přenáší bezpečným způsobem sjednocený obsah IP přes veřejné sítě IP. Například kontaktní centrum s pracovníky, rozptýlenými v terénu a využívajícími IP-telefony, může využívat VSU-5 tak, aby mohlo těmto zaměstnancům zabezpečeným způsobem poskytnout hlasové a datové služby. VSU-5 má intuitivní webové rozhraní, které zjednodušuje nasazování a řešení nejasností. Zařízení Avaya VSU-5 bude celosvětově dostupné od březne 2002 prostřednictvím prodejních kanálů společnosti Avaya, jejích distributorů a prodejců. Základní cena bude 795 amerických dolarů.

Avaya VSU™-10000 pro velké podniky a xSP
Zařízení VSU-10000 umožňuje podnikům a poskytovatelům služeb spravujících data efektivním způsobem sdružit velký počet vzdálených přístupů a přihlášení do VPN mezi dvěma koncovými body v jediném přístroji. Do jediné VPN se tak může přihlásit až 10 000 uživatelů naráz. Přístroj VPN-10000 poskytuje vysoký výkon a má zabudovanou hardwarovou nadbytečnost (redundanci). To umožňuje poskytnout vysoce dostupný a rozšiřitelný výkon VPN podnikům s velkým počtem lidí pracujících na dálku. Zařízení VPN-10000 je dále vhodné pro poskytovatele služeb hostování aplikací, jejichž klienti potřebují mnoho současných připojení a vysoký výkon při poskytování obsahu, nebo pro dodavatele služeb nabízejících obsluhované služby VPN, aby mohli poskytnout výkon, který je zapotřebí k provozu jejich sítí. Zařízení Avaya VSU-10000 je celosvětově dostupné od února 2002 prostřednictvím prodejních kanálů společnosti Avaya, od distributorů a prodejců a jeho katalogová cena bude 39 995 dolarů.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!