Média

Celková čtenost tiskových titulů ve 3. a 4. čtvrtletí 2014 dosáhla 82 %

Včera byly vydavatelům a agenturám předány výsledky výzkumu čtenosti periodického tisku MEDIA PROJEKT za 3. a 4. čtvrtletí roku 2014.

Nejnovější data ukázala, že zásah tiskových titulů v české populaci stále zůstává na vysoké úrovni. Dokazují to především údaje, které říkají, že nejméně jeden deník si v posledních čtrnácti dnech přečetlo 65 % populace, tedy přibližně 5,7 mil. osob ve věku 12 – 79 let. Čtenářem alespoň jednoho časopiseckého titulu vydávaného na českém trhu je 83 % občanů ve stejné věkové kategorii, tj. absolutně 7,3 mil. čtenářů. Celková čtenost všech tiskových titulů je 82 %, čtenost na vydání deníků a jejich příloh je více než 54 %, což znamená pokles necelých 2 % oproti 2. a 3. čtvrtletí roku 2014, u časopisů pak dosahuje hodnoty 70 %, tedy naopak 1% nárůst od minule sledovaného období.

Deníky a suplementy
Skupina denního tisku zůstává stabilní a pořadí titulů se i nadále nemění. Nejčtenějším deníkem je dlouhodobě Blesk, jehož čtenost ve sledovaném období dosáhla 1,086 mil. čtenářů na vydání. Dalšími v pořadí jsou pak MF DNES (683 tis.) a Právo (328 tis.). Všechny deníky s výjimkou Lidových novin zaznamenaly menší pokles čtenosti v rozmezí od 1,73 do 4,97 %. Lidové noviny vydavatelství MAFRA naopak vykázaly nárůst počtu čtenářů na vydání o 5,1 %.

Nejčtenějšími suplementy deníků byly ve sledovaném období Blesk magazín s 1,333 mil. čtenářů na vydání, TV magazín s 1 320 tis. čtenářů a třetím nejčtenějším byl Magazín DNES + TV s 806 tis. čtenářů na vydání. U suplementů čtenost stejně jako u deníků oproti minulému období lehce poklesla, větší nárůst je patrný pouze u magazínu Doma DNES vydavatelství MAFRA, který si polepšil o 20 tis. čtenářů, tedy o 5,3 %.

Časopisy
Nejčtenějšími časopisy zůstaly i ve 3. a 4. čtvrtletí 2014 týdeníky Rytmus života vydavatelství Bauer Media (636 tis. čtenářů na vydání) a Nedělní Blesk vydavatelství Czech News Center (612 tis. čtenářů na vydání). Oba časopisy si ale ve čtenosti pohoršily, a to o 4,22 % u Rytmu života a 6,73 % u Nedělního Blesku.

Největší nárůst čtenosti u skupiny časopisů pro ženy byl zaznamenán u titulů Vlasta vydavatelství Astrosat Media (o 20 tis. čtenářů – 9,48 %), Dieta Mladé fronty, kde byl nárůst o 8 tis. (13,95 %) a Praktické ženy (Astrosat Media), u které se počet čtenářů navýšil také o 8 tis., což znamená nárůst o 9,3 %. Programovým časopisem s nejvyšší čteností zůstal čtrnáctideník TV Max vydavatelství Bauer Media se 491 tis. čtenáři na vydání, který si polepšil o 0,61 % a největší nárůst čtenosti v této kategorii byl u TV Plus 14, u kterého se počet čtenářů navýšil o 13 tis., tedy o 20,63 % čtenářů. Nově zařazeným vysokonákladovým týdeníkem do Media projektu se stal zdarma distribuovaný týdeník 5plus2, vydavatelství MAFRA, jehož čtenost dosáhla 825 tis. čtenářů.

Největší poměrný nárůst čtenosti dosáhly ve sledovaném období ve srovnání s prvním pololetím roku 2014 tituly Kondice (+44,83 %), Moderní byt (+23,68 %), Živá historie (+23,33 %), Flóra (+22 %) a časopis věnující se počítačovým hrám Score (+19,3 %).

Se základními výsledky čtenosti jednotlivých sledovaných titulů ve skupině čtenářů 12 až 79 let se lze seznámit na webové stránce www.unievydavatelu.cz v sekci Novinky, kde jsou také informace o průměrné čtenosti sledovaných deníků a časopisů za celý rok 2014, které byly jako tradičně při této příležitosti také zveřejněny.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!