Výzkum trhu

V Německu poptávka po hovězím opět roste

Rok po prvním hlášení o výskytu BSE dne 24. listopadu roku 2000 leží na talířích spotřebitelů znovu hovězí maso. V prvních měsících po tomto a dalších podobných oznámeních se stala mnohem populárnější drůbež, ryby, zelenina a jiné přílohy. Postupně se však u německých konzumentů i v tomto ohledu zase vrátily “normální časy”. Toto je zjištění studie GfK o spotřebě masa a ostatních potravin v německých domácnostech.

V uplynulém roce vydali spotřebitelé o vánočních a novoročních svátcích stejné množství peněz za potraviny jako v předchozích letech. Ovšem mnozí z nich se na přelomu let 2000/2001 zřekli masa. To se týkalo – z pochopitelných důvodů – zvláště drasticky hovězího masa. Ovšem postupem času se situace změnila a v letošním předvánočním období se konzumenti chovají téměř stejně jako v letech před výskytem BSE. Takřka každý, kdo dříve konzumoval maso, jej opět kupuje jen s tím rozdílem, že se řidčeji rozhoduje pro hovězí.

Loňskou zimu se téměř polovina těch, kteří dříve konzumovali hovězí, zřekla konzumace tohoto produktu. Teprve po Velikonocích jejich zdrženlivost poněkud polevila a trh s hovězím zaznamenal jisté oživení. Počty z panelu GfK-Frischepanel odrážejí dramatičnost tohoto vývoje. Jestliže domácnosti v prosinci roku 2000 a v lednu roku 2001 nakupovaly jen o zhruba 70 % méně hovězího než předloni, tak úbytek ve srovnání s předchozím rokem činil v červnu roku 2001 už jen 20 % a v září roku 2001 14 %.

Konzumace jiných druhů masa se spotřebitelé zřekli výrazně méně. Tak například vepřové maso se navzdory zprávám o slintavce a kulhavce konzumovalo dále v nezmenšené míře. Spotřebitelé ho nakupovali dokonce více než v předchozím roce.

Odbyt uzenin ovšem utrpěl škody v souvislosti s diskuzí o BSE. Reakce spotřebitelů byly však mnohem méně intenzivní než u masa. Na začátku roku sice jitrnice a salámy často zůstávaly ležet v obchodech, ale to už je dávno zapomenuto. Spotřebitelé se mezitím vrátili ke svým původním zvyklostem.

Ryby, drůbež, zelenina a bioprodukty

V souvislosti s poklesem poptávky po hovězím mase v prvních měsících po 24. listopadu roku 2000 začali spotřebitelé upřednostňovat drůbež, ryby, sýry a především zeleninu. To už dnes neplatí. Maso si u spotřebitelů dobylo zpět v plném rozsahu tutéž reputaci jako před jmenovaným datem. Když chorobou BSE rozpoutaný enormní zájem o ryby opadl, činil růst konzumace ryb v roce 2001 už jen pouhých 7 %.

Naproti tomu bioprodukty se pomalu, ale jistě stávají stále oblíbenějšími. Téměř 5 milionů domácností od Velikonoc nakoupilo minimálně jednou biomaso nebo biouzeniny. Ovšem celkově činí jejich podíl na celkovém trhu stále asi jen jedno procento.

Maso + uzeniny
Léto 2001
GfK-Frischepanel

“Biokupující”
Maso + uzeniny

…kupované maso je bioproduktem /ekoproduktem…

Velikost souboru kupujících – 4,2 %
(Základna: 33,1 mil. domácností)

= 1,4 mil domácností

Průměrná cena biomasa v DEM/kg – větší o 40 %
(ve srovnání s celkovým trhem)

…kupované uzeniny jsou bioproduktem/ekoproduktem…

Velikost souboru kupujících – 10,3 %
(Základna: 33,1 mil. domácností)

= 3,4 mil domácností

Průměrná cena biouzenin v DEM/kg – větší o 30 %
(ve srovnání s celkovým trhem)

Vývoj cen masa

Ani v posledních měsících neskýtala konzumace masa ideální obrázek. To má ovšem jen nepřímé spojení s BSE. V podvědomí spotřebitelů již dávno předčila strach z nemoci šílených krav jiná témata. V závislosti na místě nákupů museli spotřebitelé od počátku roku zaplatit za maso v průměru o osm až dvacet % více. V květnu roku 2001 dosáhly ceny svého letošního maxima, mezitím se však opět výrazně normalizovaly. Hovězí maso spotřebitel nakupoval např. v září roku 2001 za stejnou cenu jako před rokem.

S těmito a dalšími výsledky se můžete seznámit v panelové studii GfK-Frischepanel společnosti GfK Panel Services Consumer Research, v níž byl pravidelně sledován reprezentativní soubor 5.000 německých domácností z hlediska nákupů, do nichž bylo kromě jiného zahrnuto maso, uzeniny, drůbež a ryby.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!