Výzkum trhu

Průzkum Barometr Cetelem 2010: Češi věří, že to nejhorší už mají za sebou

I přesto, že Češi hodnotili v roce 2009 svoji situaci na stupnici od 1 do 10 známkou 4,0 oproti 4,9 v roce 2008, budoucnost vyhlíží české domácnosti s očekáváním (4,1 v roce 2010). I obyvatelé téměř všech evropských zemí navzdory chmurným předpovědím věří, že se situace zlepší. Vyplývá to z dalších výsledků průzkumu mezinárodní studie Barometr Cetelem 2010.

„Česká republika, která si v minulosti dlouho udržovala náskok před svými sousedy ve střední a východní Evropě a dokazovala to vysokou známkou (4,9 v roce 2008), byla zasažena krizí a zaznamenala jeden z největších propadů indexu spotřebitelské důvěry (4,0 v roce 2009),“ uvedl Ing. Václav Horák, generální ředitel společnosti Cetelem. Češi letos očekávají, že se jejich situace zlepší, sice minimálně, ale jistý optimismus se nabízí. „I přesto, že krize zanechá důsledky v nákupním chování domácností, největší hybnou silou jednotlivých ekonomik bude, i přes svůj dočasný pokles, spotřeba,“ řekl V. Horák.

Západní Evropa chce výrazně omezit výdaje a šetřit, Češi naopak
Většina zemí, zejména těch v západní Evropě, chce příští rok omezit výdaje a začít intenzivněji spořit. Důraz na úspory je viditelný především ve Španělsku, Francii, Itálii a Portugalsku. V průměrném skóre za všech dvanáct zemí si však spotřeba udržuje převahu, a to díky zemím střední Evropy, jejichž chuť utrácet se nemění.

„Spotřeba je pro obyvatele stále velmi silným požadavkem, zejména v ekonomikách střední a východní Evropy, které zažily štědré období vysokého růstu umožňujícího dohánět země západní Evropy. Současný propad je zastavil v rozletu a ukazuje se, že je i pro Čechy hůře snesitelné přijmout realitu nižší kupní síly,“ dodal V. Horák.

Krize se přání spotřebitelů nedotkla
Současná krize změní způsob nakupování spotřebitelů, ale jejich touha pořídit si určité zboží se v průběhu let nemění. Na prvním místě mezi nákupními záměry najdeme kategorii Volný čas, dále kategorii Cestování, obě dvě si domácnosti nechtějí odpustit.
Evropané mají čím dál více volného času, ale krize brzdí uskutečňování jejich tužeb. Platí to zejména pro cestování: lidé si vybírají bližší destinace, v nichž tráví kratší dobu. Kategorie Úpravy a vybavení domu patří k třetím nejčastějším nákupním záměrům evropských spotřebitelů. A platí to i pro české domácnosti, protože co Čech, to kutil. Dalším výrazným produktem, za který chtějí lidé utrácet, jsou mobilní telefony, a to i přesto, že míra vybavenosti tímto výrobkem přesahuje 100 % ve všech zemích zahrnutých do průzkumu (s výjimkou Francie). Jde totiž o investici přinášející radost, která upřednostňuje novinky a modely podle poslední módy a umožňuje spotřebitelům zahnaným do úzkých uspokojit jejich spotřební touhy za poměrně nízkou cenu.

-red-

Čtěte také