E-business

Mobilní aplikace zvyšují produktivitu i v českých firmách

Nižší chybovost úředníků, vyšší produktivita práce, ale i snazší záchrana lidských životů patří k největším přínosům používání mobilních aplikací v praxi. Nástup mobilních aplikací do skutečného světa tak předznamenal i další růst businessu technologických společností. Největší rozmach loni zaznamenaly podle studie IDC právě telekomunikace a média, zatímco doprava a utility je ve výši investic doženou letos.

Mobilní aplikace – chytré a užitečné softwary fungující na mobilních telefonech či jiných přístrojích – zaznamenávají i v Česku masivní nástup. Nový trend tak otevírá pole pro zcela nové a specifické možnosti, díky kterým budou schopni i běžní zaměstnanci využít přístupu k síti kdykoli a kdekoli, ať již se jedná o internet nebo o podnikové informační systémy. Trendy v této oblasti samozřejmě využijí především ti, jejichž pracovní doba není pevně svázaná s kanceláří.

Podle průzkumu IDC na 36 procent dotázaných společností má zprovozněný bezdrátový mobilní přístup k firemním systémům a aplikacím. Dalších 28 procent tak hodlá učinit během příštích dvanácti měsíců. Analytici vidí za vybavováním zaměstnanců mobilními zařízeními zejména zvyšování produktivity práce.

„Mobilní aplikace pro nás znamenají důležitý business. Praktická a na míru šitá řešení pro jednotlivé firmy nabírají velmi rychle na popularitě. V tuto chvíli jsou mobilní aplikace lehce pod deseti procenty, do dvou let čekáme ovšem nárůst až na čtvrtinu našeho obratu,“ upozornil na nový trend Pavel Šťovíček, ředitel konzultační a technologické společnosti Logos, která se vývojem mobilních aplikací zabývá. Akvizici na mobilní aplikace specializované firmy DataTech, kterou Logos uskutečnil před necelými dvěma lety, tak společnost hodnotí jako velmi úspěšnou.

Speciální zařízení umožňují například pomocí SMS zpráv nebo přenosem dat po mobilní síti přijímat příkazy a ovládat různá zařízení. Může jít o nastavení topení, zatímco se majitel nemovitosti vrací ze zimní dovolené, nebo odeslání informace o vloupaní do jeho domu spolu s fotografií. Podobně dnes například IKEM využívá mobilní řešení, které odešle pacientovo EKG přímo ze sanitky do nemocnice, kde zkušený kardiolog posoudí, zda má pokračovat cesta do běžné nemocnice, nebo zda má sanitka jet přímo do specializovaného IKEMU. „Při diagnostikování infarktu jde především o čas. Díky moderním telekomunikačním technologiím je možno přenést EKG křivku ze sanitního vozu přímo do expertního systému kardiocentra, kde je možno ji prohlédnout, vyhodnotit a v případě jasných známek akutního infarktu domluvit během několika minut převoz nemocného z místa zásahu přímo na katetrizační sál. Mobilní aplikace tak pomáhají zachraňovat životy,“ uvedl docent Josef Kautzner, přednosta Kliniky kardiologie IKEM.

Mobilní aplikace navíc umožňují i sběr dat v terénu – což je zajímavé především pro utility. „Zaznamenávat spotřebu plynu či elektřiny přímo na mobilní zařízení nejen ulehčí další přepisování údajů a sníží chybovost, ale aplikace je schopná ze znalosti posledních měření a průměrné spotřeby také ihned na místě upozornit na chybný odečet pracovníka nebo na nestandardně nízkou či vysokou spotřebu,“ vysvětlil výhody Michal Hanus, ředitel rozvoje společnosti Logos.

Dalšími uživateli takových systémů jsou například agentury na výzkum veřejného mínění, kde díky tomu nemusí být dotazník statický, ale naopak dynamický na základě již sebraných údajů od dotazovaného. Obchodní zástupci zase využívají aplikace, které umožňují zaznamenávat objednávky a porovnávat je se stavem zboží na skladu, popřípadě určí, kdy bude zboží dodáno. Dnes již přitom existují systémy, které pomocí tohoto mobilní zařízení dovolí provést i platbu pomocí kreditní nebo čipové karty.

Podle studie IDC měly o mobilní aplikace v roce 2003 zvýšený zájem zejména společnosti z oblasti telekomunikací, médií, dopravy a utilit. Největší rozmach loni zaznamenaly právě telekomunikace a média, zatímco doprava a utility je ve výši investic doženou letos. Nejběžnějším mobilním softwarem jsou podle IDC aplikace pro mobilní kancelář a automatizaci prodeje.

Logos spolupracuje se společností Eurotel na produktu Eurotel Office Connector, který zákazníkům nabízí možnost připojení na firemní informační systémy prostřednictvím mobilních zařízení jako jsou PDA a mobilní telefony. Zákazník tak má možnost pracovat s e-maily, adresářem, kalendářem, poznámkami a úkoly, které jsou jinak dostupné pouze v rámci vnitrofiremní sítě. „Na základě aktuálních požadavků našich zákazníků jsme se rozhodli pro implementaci řešení založeném na technologiích a produktech společnosti Intellisync. Pro nasazení nového produktu jsme si vybrali společnost Logos, jakožto výhradního zástupce společnosti Intellisync pro tento region,“ uvedl Ondřej Blaha, produktový specialista Eurotelu. Rozšiřování mobilních řešení ve zmiňovaných oblastech zažívá podle analytiků trvalý růst z několika důvodů. „Výhody plynoucí z přístupu k firemním systémům odkudkoli a kdykoli jsou pro organizace evidentní,“ řekla Claudia Lonardi, analytička IDC. „Dalším faktorem růstu je stoupající počet zaměstnanců, kteří pracují mimo firmu,“ dodala.

Zvyšování produktivity práce je podle analytiků IDC jeden z hlavních důvodů pro vybavování zaměstnanců mobilními zařízeními. Z průzkumu IDC mezi manažery dokonce vyplývá, že zvýšení produktivity práce je pro ně strategicky důležitější než snížení nákladů, zkrácení doby obsluhy v terénu či zvýšení zisku a postavení na trhu.

„V mobilních aplikacích vidíme do budoucna velký potenciál. Jsme rádi, že i v tuzemsku si lidé pod pojmem mobilní aplikace už představují i mnohem víc, než jen mobilní hry,“ shrnul ředitel technologické společnosti Logos Pavel Šťovíček.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!