Průmysl

Firmy si mohou pořídit počítače, které samy zavolají o pomoc

Počítačová síť, která v případě poruchy umí sama požádat technika o pomoc, je nyní dostupná i českým firmám. Společnosti Intel a AutoCont CZ představují unikátní koncept počítačové sítě pro malé firmy, o kterou se majitelé nemusí vůbec starat. Pokud by počítačům hrozila porucha, umějí si dokonce samy zavolat technika dohledového centra. Počítače navíc samy zazálohují a zabezpečí data, provedou potřebné aktualizace a navíc zpřístupní uživatelům služby mobilní kanceláře.

Tisíce malých a středních českých firem se potýkají se stejným problémem: zajistit spolehlivý a bezpečný chod firemní počítačové sítě. Ačkoli z mnoha průzkumů vyplývá, že zabezpečení citlivých dat a jejich ochrana proti ztrátě jsou nejvyšší prioritou, realita je naprosto jiná. Podle analýzy společnosti AutoCont CZ více než 70 procent menších firem nemá žádnou strategii péče o své informační technologie. „Zálohování se provádí obvykle nahodile a většinou pouze formou vypálení na CD, citlivá data nejsou řádně ochráněna, a pokud síť zkolabuje, neexistuje plán obnovy. Většinou se volá ‚ten chlapík, co nám spravuje síť‘ a všichni doufají, že přijde brzo,“ řekl Marek Chmiel, obchodní ředitel divize IT Service Management společnosti AutoCont CZ.

Slabinou malých firem je rovněž minimální využití nových technologických možností. Typickým příkladem je častá absence mobilní kanceláře: „Vzdálený přístup ke kalendáři, kontaktům a e-mailům a firemním dokumentům prostřednictvím mobilu nebo notebooku není v malých firmách vůbec pravidlem. Této možnosti využívá podle našich zkušeností pouze 25 procent firem,“ dodal Marek Chmiel. Podobně primitivní a „nezdravé“ podmínky panují i v oblasti správy firemních dat a řízení podnikových procesů. „Malé firmy si mylně myslí, že něco takového je jen pro větší firmy,“ dodal Marek Chmiel.

Lék na pokulhávající IT sítě malých českých firem začaly nabízet společnosti Intel a AutoCont CZ. Na středoevropský trh přicházejí s unikátním projektem „Bezstarostné firemní IT“. Ambiciózní projekt má do budoucna pomoci všem malým firmám zbavit se zátěže spojené s rozvojem a údržbou výpočetní techniky.

Mozkem celého systému je energeticky úsporná procesorová technologie Intel® vPro™.Ta mimo jiné zajišťuje ochranu citlivých dat a hlavně umožňuje vzdálenou správu celého systému. V případě závažné poruchy lze obnovit provoz systému i na dálku bez nutnosti fyzické návštěvy technika. „ Technologie vPro umožňuje případné selhání počítače či softwaru napravit prostřednictvím internetu ve většině případů týž den a nejpozději příští pracovní den, a to včetně obnovy chráněných uživatelských dat,“ vysvětlil Evžen Pavlovský, obchodní manažer společnosti Intel.

Projekt „Bezstarostného firemního IT“ zajišťuje kromě počítačového vybavení i veškerou technickou podporu. Technologie vPro mnoho problémů vyřeší sama či je možné udělat zásah na dálku přes internet, ale v případě vážnějších poruch se počítá i s možností krizových výjezdů. „K dispozici jsou služby profesionálního HelpDesku, který je možné kontaktovat telefonem či e-mailem. Podpora zahrnuje konzultace či okamžitou pomoc, ať už na dálku formou vzdálené správy či výjezdem,“ řekl Marek Chmiel, obchodní ředitel divize IT Service Management společnosti AutoCont CZ.

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!