Průmysl

ČEZ podporuje povinné investice do ekologie

Zisk plynoucí z prodeje povolenek na emise CO2 by se měl povinně investovat do ekologicky šetrných technologií. Tento návrh podporuje společnost ČEZ, největší výrobce elektřiny v ČR.

Místo toho, aby se počet povolenek na vypouštění skleníkových plynů snižoval, společnost ČEZ navrhuje uzákonit povinnost zisky plynoucí z jejich prodeje investovat do technologií šetrných k životnímu prostředí. Postupné snižování objemu povolenek by pokračovalo, ale pomalejším tempem a v delším časovém úseku.

To je podstatou zákonné iniciativy, kterou podporuje také společnost ČEZ. „Zákonná povinnost investovat ušetřené emisní povolenky do dalšího snižování ekologické zátěže by producenty motivovala nejen ke krátkodobé optimalizaci výroby, ale i k dlouhodobým opatřením, jako jsou investice do moderních technologií s pozitivním dopadem na snížení ekologické zátěže. Jedním ze zdrojů financování by přitom byly prostředky získané úsporou povolenek,“ vysvětlil Alan Svoboda, ředitel divize obchod společnosti ČEZ. „Žádoucího ekologického efektu lze dosáhnout spíše provázáním ušetřených povolenek s rozvojem, než snižováním jejich přídělu. Snižování přídělu totiž paradoxně nemotivuje k optimalizaci provozu a navíc neumožní vytvořit potřebné finanční zdroje pro nové investice.“

ČEZ v minulosti investoval přímo do ekologizace výroby elektřiny 45 miliard korun. Dalších zhruba 65 mld. Kč činily návazné investice, které s ekologickým programem ČEZ souvisely. Díky tomuto programu se v uhelných elektrárnách ČEZ snížily emise pevných částic o 95 %, oxidu uhelnatého o 77 %, emise NOx o 50 % a emise SO2 o 92 % oproti úrovni na počátku 90.let. Součástí ekologického a rozvojového programu ČEZ byla i modernizace elektráren, zvyšování jejich účinnosti a také ukončení provozu některých nevyhovujících zdrojů a jejich náhrada zvýšením výroby z jaderných zdrojů. Díky tomu měrné emise CO2 poklesly v předchozích letech již o více než 20 %.

Celkovým objemem dnes produkovaných měrných emisí CO2 (množství CO2 na vyrobenou MWh) se ČEZ řadí mezi průměr velkých evropských energetických podniků. Na základě Národního alokačního plánu (NAP) byly společnosti ČEZ přiděleny Ministerstvem životního prostředí povolenky na emise 36,9 mil. tun CO2 ročně pro první alokační období 2005 až 2007. Nové technologie však skýtají další potenciál redukce emisí CO2.

ČEZ již v letošním roce zahájí další vlnu modernizace svých výrobních zdrojů. Jako první se připravuje zásadní rekonstrukce elektrárny v Tušimicích vedoucí ke snížení emisí CO2. Její výsledky se projeví už v průběhu let 2008 až 2012. Poté by měla následovat výstavba nového zdroje v Ledvicích. Celkové investice do obnovy výrobních zdrojů přesáhnou 100 miliard Kč a budou plně financovány společností ČEZ.

Skupina ČEZ hodlá v následujících letech také výrazně rozšířit své portfolio obnovitelných zdrojů energie. Za tímto účelem založila dceřinou společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, která – s výjimkou zdrojů využívajících biomasu – sdružuje všechny obnovitelné zdroje Skupiny ČEZ.

– das –

Článek je uveřejněn ve spolupráci se serverem Svět hospodářství.

Čtěte také