E-business

Českomoravský Cement – další krok k bezpapírové firmě

11. října letošního roku byla dokončena dodávka softwarového řešení pro správu dokumentů (obecný Document Management System – DMS) ve společnosti Českomoravský Cement, dceřiné společnosti německé firmy HeidelbergCement.

Českomoravský Cement byl jednou z prvních společností koncernu HeidelbergCement, která již před několika lety realizovala první projekty v oblasti dokument management systému na platformě IXOS. Nyní ukončená etapa byla jen dalším logickým celkem, který rozšířil DMS i mimo oblast SAP R/3. IXOS implementoval systém umožňující zprávu dokumentů kancelářských aplikací, výrobní a výkresové dokumentace či dalších typů dokumentů. Vstupním krokem do obecného dokument systému však bylo nastavení scénářů archivace smluvních.

Řešení IXOS zachycuje celý životní cyklus dokumentu – od doby jeho vzniku až po „archivaci“ či skartaci včetně WF schvalovacího procesu, přičemž smluvní procesy probíhají napříč celou společností. Podobné řešení využívají či plánují využívat i další dceřiné společnosti HeidelbergCementu, polský Góraždže Cement a rumunský Carpat Cement. Společnost IXOS SOFTWARE tak nadále rozšiřuje portfolio svých klientů a dokazuje své výsadní postavení na trhu systémů správy dokumentů (DMS). Dlouhodobou spoluprácí s jednotlivými zákazníky společně dosahují významných výsledků především v oblasti snižování nákladů na správu dokumentů.

Předmětem dodávky od IXOS SOFTWARE ČR do Českomoravského Cementu bylo:

  • Dodávka SW IXOS-3I
  • Řešení životního cyklu smluv, archivace, realizace schvalovacího procesu prostřednictvím IXOS-3I Workflow
  • Vytváření smluv ze systémových šablon
  • Vstup papírových smluv do systému prostřednictvím skenování a jejich následná archivace

Výsledkem nasazení je zprůhlednění procesu toku dokumentů společností v rámci celého koncernu HeidelbergCement, dále pak zkrácení cyklů smluvních dokumentů s výraznou úsporou finančních prostředků, zamezení neoprávněnému úniku dat a informací a v neposlední řadě pak velmi důležité, výrazné zvýšení, informovanosti pracovníků a zákazníků.

Vít Svoboda, obchodní ředitel společnosti IXOS SOFTWARE o nové implementaci softwaru řekl: „Českomoravský Cement stál před historickým krokem v oblasti správy dokumentů, neorientovat se pouze na svoji hlavní vnitropodnikovou platformu SAP, ale zaměřit se i na správu dokumentů s tímto prostředím nesouvisejícím. Přestože IXOS je dlouhodobým dodavatelem společnosti, před tímto závažným rozhodnutím dlouze zvažovali jiné i způsoby řešení. Nakonec zvítězil IXOS a my věříme, že správně. Zákazník požadoval uživatelsky jednoduché a příjemné řešení, které IXOS navrhl a následně i implementoval a to za pouhé dva měsíce. Celé řešení je koncipováno jako otevřené a snadno upravitelné, tudíž je dána garance budoucího rozvoje. Přitom vše za velmi výhodnou cenu. A to byl hlavní cíl zákazníka. Jsem přesvědčen, že jsme jeho požadavky beze zbytku naplnili.“

Implementovaný systém je připraven i na rozšíření o další funkcionalitu. Umožní zpracování dalších typů dokumentů – výrobní, jakosti, kancelářských aplikací, výkresové dokumentace apod..

Strategickým a dlouhodobým cílem společnosti Českomoravský Cement a celého koncernu v oblasti IT je stávající řešení i nadále rozvíjet a to jak v oblasti DMS pro SAP R/3, tak i obecného dokument management systému a přiblížit se ideálu „bezpapírové firmy“ Od budoucích řešení, vedení celého koncernu očekává zejména rychlou návratnost prostředků vložených do technologií DMS a výrazný nárůst interního a externího sdílení informací.

Zdroj: IXOS SOFTWARE

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!