Marketing

Accenture Technology Vision 2020

Aby mohly firmy konkurovat a uspět v digitálním světě, musejí se nově zaměřit na vyvážení obchodní hodnoty s hodnotami svých zákazníků i zaměstnanců, s jejich očekáváními, říká nová zpráva Accenture Technology Vision 2020.

Dvacáté vydání výroční zprávy společnosti Accenture předpovídá klíčové technologické trendy, které budou formovat byznys v příštích třech letech.

Nová zpráva pro rok 2020 má název „We, The Post-Digital People: Can your enterprise survive the ‘tech-clash?,” (My, postdigitální generace: dokáže vaše firma přežít technologický střet?). Podle ní i přesto, že lidé využívají technologie více než kdy předtím, pokusy firem o uspokojení jejich potřeb a očekávání mohou být nedostatečné. Společnosti vstupují do desetiletí plnění svých digitálních slibů – a ve světě, kde je digitální technologie všude, je zapotřebí nové myšlení a přístup.

Mnozí charakterizují současnou situaci jako „tech-lash“, určitý odpor k technologiím, nevůli. Tento termín ale nezohledňuje, do jaké míry společnost využívá technologie a těží z nich. Jde spíše o „tech-clash“, technologický střet – střet obchodních a technologických modelů, které nejsou v souladu s potřebami a očekáváními lidí.

Z více než 6 000 vedoucích pracovníků v oblasti podnikání a IT na celém světě, kteří byli v rámci průzkumu společnosti Accenture pro zprávu Technology Vision dotazováni, 83 % uznává, že se technologie staly neoddělitelnou součástí lidských zážitků. V rámci letošního průzkumu provedla společnost Accenture také průzkum mezi 2 000 spotřebiteli – 70 % z nich očekává, že jejich vztah s technologiemi bude v příštích třech letech více či podstatně významnější.

„Mnohé organizace, oslněné technologickými možnostmi, vytvořily digitální produkty a služby jen proto, že mohly, aniž by plně docenily organizační a společenské důsledky,“ řekl Paul Daugherty, ředitel Accenture pro technologie a inovace. „Dnes se setkáváme s technologickým střetem vyvolaným napětím mezi očekáváním spotřebitelů, potenciálem technologií a obchodními ambicemi – a nyní jsme v důležitém zlomovém bodě. Musíme posunout naše myšlení směrem k důvěře k technologiím – přehodnotit základní obchodní i technologické modely, a vytvořit tak nový základ pro hospodářskou soutěž a růst.“

Podle zprávy setrvání ve stávajících modelech nepřinese pouze nespokojenost zákazníků nebo nezájem zaměstnanců, ale může trvale omezit potenciál budoucích inovací a růstu. Technologický střet je ale výzvou, kterou lze řešit. Zpráva Technology Vision identifikuje pět klíčových trendů, které musí společnosti v příštích třech letech zohlednit, aby zmírnily technologické střety a těžily z nových hodnot, které budou částečně poháněny silnějšími a důvěryhodnějšími vztahy se zúčastněnými stranami:

Personalizované zážitky. Firmy budou muset vytvářet personalizované zážitky, které umocní individualitu a možnost volby. Tím se pasivní zákazník změní na aktivního účastníka díky tomu, že se jednosměrné zkušenosti – kvůli kterým se lidé mohou cítit mimo dění a bez možnosti kontroly – změní ve skutečnou spolupráci. Pět ze šesti dotazovaných vedoucích pracovníků v oblasti podnikání a IT (85 %) se domnívá, že být v této dekádě konkurenceschopný vyžaduje, aby firmy povýšily své vztahy se zákazníky na partnerství.

Umělá inteligence (AI) a já. Umělá inteligence by měla spíše přispívat k tomu, jak lidé vykonávají svou práci, a ne být blokem automatizace. S růstem schopností AI musejí firmy přehodnotit práci, kterou dělají, aby se AI stala produktivní součástí procesu, který je založen na důvěře a transparentnosti. V současné době pouze 37 % organizací uvádí, že na podporu spolupráce člověk-stroj používají „inkluzivní design“ nebo principy zaměřené na člověka.

Dilema chytrých věcí. Zažité předpoklady o tom, kdo vlastní produkt, jsou v dnešním „trvalém beta“ světě zpochybňovány. Vzhledem k tomu, že se firmy snaží představit novou generaci produktů založených na digitálních zkušenostech, bude řešení této nové reality zásadní pro úspěch. Téměř tři čtvrtiny (74 %) vedoucích pracovníků uvádějí, že jejich propojené produkty a služby budou mít během příštích tří let více nebo podstatně více aktualizací.

Roboti všude kolem nás. Robotika se již neomezuje jen na sklady a výrobní linky. Se sítěmi páté generace, připravenými rapidně zrychlit tento trend, musí každá firma znovu přehodnotit svou budoucnost s ohledem na robotiku. Názory vedoucích pracovníků na to, jak ji zaměstnanci přijmou, se celkem různí: 45 % tvrdí, že práce s roboty bude pro jejich zaměstnance velká výzva, naproti tomu 55 % věří, že jejich zaměstnanci na to, jak s nimi pracovat, přijdou snadno.

Inovační DNA. Podniky mají přístup k nebývalému množství disruptivních technologií, jako je blockchain, umělá inteligence, rozšířená realita a kvantové výpočty. Aby bylo možné vše zvládnout, a vyvíjet se rychlostí, jakou dnes trh vyžaduje, budou si firmy muset vytvořit svou jedinečnou „inovační DNA“. Tři čtvrtiny (76 %) vedoucích pracovníků se domnívají, že význam sázek na investice do inovací nebyl nikdy vyšší, takže správnou cestou bude realizovat inovace spolu s partnery v ekosystémech a s organizacemi třetích stran.

„Mnoho firem nastoupilo nebo podstupuje cestu digitální transformace. Jejich nová výzva není příliš o tom jak se dostat do nějakého relevantního stavu, ale jak zůstat relevantním, udržitelným a jak držet krok s vývojem kolem,“ dodává Adam Leščišin, Danubia Region Technology Advisory Lead, Accenture.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!