On-line

Jak zjistit hodnoty PPC na Facebooku?

PPC – Pay Per Click (angl. platba za proklik) je způsob internetové reklamy, kdy inzerent platí za kliknutí na reklamu. Vedle asi nejrozšířenějšího užití PPC reklamy prostřednictvím Google AdWords je možné se takto propagovat i na Facebooku a jiných sociálních sítích.

Jaké hodnoty v souvislosti s PPC reklamou lze na Facebooku zjistit a co z nich vyvodit popsala agentura LCG New Media.

Hlavní výhoda tohoto formátu spočívá v tom, že jako inzerent platíte FB až po kliknutí na reklamu, nikoliv za zobrazení reklamy. Pokud chcete mít přehled nad výkonností vašich PPC, vyfiltrujte si řádky na Performance and Clicks.

Co jednotlivé pojmy znamenají a co z nich lze vyčíst?

Clicks – jakákoliv interakce s postem formou kliknutí. Může se jednat i o zvětšení reklamy, zobrazení komentářů, kliknutí na video, prokliky na FB profil atd. Jde o nejméně přesný ukazatel ohledně měření návštěvnosti webu, proto doporučuji využívat spíše následující.

Link Clicks – tato hodnota ukazuje, kolikrát bylo kliknuto na jakýkoliv link (odkaz), obsahující vaši reklamu. Jako Link Click vám FB počítá veškeré prokliky na jiné stránky, v případě Instagramu přechod na profil nebo odkazy z textu reklamy. To může způsobovat rozdíl v hodnotách Link Clicks z vaší reklamy a hodnotách, které vám ukazuje Google Analytics.

Unique Link Clicks – unikátní prokliky na link (odstraní hodnoty duplicitních prokliků od stejných lidí).

Landing Page View – nejpřesnější hodnota, co se týče návštěvnosti webu. Tato hodnota naskočí jen a pouze tehdy, když se zájemce úspěšně proklikne na požadovanou webovou stránku uvedenou v nastavení vaší kreativy. Proto se hodnoty Clicks a Landing Page tolik liší. Pokud hodnoty Landing Page Views nevidíte v Business Manageru, stačí si kolonku přidat následovně:

1. Klikněte na Add Column

2. Zadejte Landing Page, vyberte Landing Page View a dejte Apply.

Mezi řádky by se vám nyní měly ukazovat hodnoty Landing Page.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!