Komunikace

Budoucnost měření efektivity TV a online reklamy je v jednotném systému

Konvergence digitálních médií vyžaduje nové přístupy k měření… nové technologie využívané k měření mohou zvýšit rating… a budoucnost je v jednotném přístupu k měření digitálních médií – to jsou hlavní závěry týkající se měření médií na konferenci o televizní efektivitě v zemích střední a východní Evropy, kterou uspořádala společnost Media Strategy.

Změny na mediálním trhu v oblasti TV reklamy a trendy nejen v regionu střední a východní Evropy byly hlavním tématem příspěvku generálního ředitele GfK Czech, Ondřeje Tomase.

„Lidé tráví sledováním televize více času, což je důsledek nástupu nových TV technologií. A s tím, jak se stírají hranice mezi jednotlivými digitálními médii, roste potřeba přizpůsobit to, jak se nejen sledovanost, ale i efektivita reklamy měří,“ řekl Ondřej Tomas. „Zkušenosti ze zahraničních trhů ukazují, že investice do měření sledovanosti jsou základním předpokladem k růstu mediálního trhu,“ dodal Ondřej Tomas.

Síla televize jako nosiče reklamy v digitálním světě roste, což doložil několika případovými studiemi Nick North, Chief Marketing Officer of GfK Media Sector a člen GfK Media Board, stále víc však záleží na tom, jak dokáže program diváka zaujmout. Od toho se totiž přímo odvíjí efektivita reklamy. Nick North také představil nejnovější přístupy k měření digitálních médií ve světě.

V zemích, kde se k měření již začalo využívat vylepšených technologií k Target Audience Measurement (u nás je pro ně nejpoužívanější výraz „peoplemetry“), sledujeme zvyšování ratingu. Typickým příkladem je třeba Rumunsko, kde se po zavedení inovací do systému měření televizní sledovanosti zvýšil během pěti let rating 3,7x.

Dalším z významných efektů, které pozitivně ovlivňují investice do reklamy, je měření efektivity napříč médii. Sloučením dat z více zdrojů do jediného univerzálního měřícího systému (UMS – Universal Meter System), lze skokově lépe optimalizovat plánování reklamních kampaní právě s ohledem na jejich efektivitu. V zahraničí je již patrný silnější příklon k měření návratnosti vložených prostředků (ROI) do reklamy, který právě tento systém umožňuje.

Obr. 1: Příklad, jak se informace z různých zdrojů vzájemně doplňují a společně vytvářejí nový pohled na reklamu v digitálních médiích. (MEP = Media Efficiency Panel, lze jej využít k měření veškerých digitálních médií – v tomto konkrétním případě slouží jako zdroj dat o zásahu a efektivitě TV reklamy; TAM = Target Audience Measurement, měření televizní sledovanosti).

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!