Internet

Objem videoreklamy měřené v AdMonitoringu přesáhl za rok 224 mil. Kč

Videoreklama je součástí projektu na evidenci celoplošné internetové reklamy AdMonitoring již více než rok a za tu dobu cena prodaného prostoru dosáhla 275 milionů korun v ceníkových cenách. Za poslední rok od července 2012 do června letošního roku to bylo 224 mil. Kč. Jedná se hlavně o reklamu před, během nebo po sledování videa v přehrávači a částečně i o reklamní videobannery. Do projektu se provozovatelé zapojovali postupně a aktuálně do něj přispívá v různém rozsahu 11 médií.

Sledování videí se stalo běžnou činností internetových uživatelů. V kontinuálním průzkumu SEKV vychází jako pátá nejčastější a pravidelné sledování videí nebo ukázek na internetu deklaruje přes 60 % lidí. Podle dat NetMonioru sleduje videa pravidelně přibližně polovina internetové populace. Také mezinárodní výzkum digitálního prostředí Mediascope vyzdvihuje důležitost videokonzumace na internetu. Více než polovina české internetové populace podle jeho výsledků sleduje každý týden videoklipy, 28 % filmy a pětina on-line televize a živé přenosy. Videoreklama je aktuálně jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí internetové reklamy a SPIR ve svém odhadu inzertního výkonu internetu za rok 2012 zaznamenal její 67 % meziroční růst.

Na následujícím grafu po jednotlivých měsících je vidět obecný trend nižších mediálních investic v letních měsících a po Vánocích a naopak inzertně silného jara a podzimu. Letošní podzim by měl výdaje zadavatelů do videoreklamy opět výrazněji oživit.

Graf č. 1: Inzertní náklady do videoreklamy v ceníkových cenách (v mil. Kč)

Inzertní náklady de videoreklamy

Pozn. zahrnuje jen média deklarující videoreklamu v projektu AdMonitoring
Zdroj: AdMonitoring, SPIR, MEDAIRESEARCH, 4/2012-6/2013

Monitoring videoreklamy vychází stejně jako ostatní formy reportované internetové reklamy z automatizovaných deklarací médií. K vydavatelům Seznam.cz, CET 21 a vydavatelství MAFRA se na podzim 2012 přidala Mladá Fronta a na jaře další provozovatelé (Centrum Holdings, Ringier AS, Impression Media). V následujícím grafu uvádíme vývoj investic do videoreklamy jen pro provozovatele s alespoň půlroční časovou řadou.

Graf č. 2: Objem videoinzerce podle provozovatelů (v Kč, ceníkové ceny)

Objem videoinzerce podle provozovatelu

Zdroj: AdMonitoring, SPIR, MEDIARESEARCH, 4/2012-6/2013

Největší inzertní výkon ve videoreklamě podle AdMonitoringu měla v posledním roce společnost Seznam.cz, následovaná CET 21 a vydavatelstvími MAFRA a Mladá Fronta. Z hlediska monitorovaných formátů je největší objem inzerovaných prostředků ve videoformátech v přehrávačích, zejména v reklamních spotech před samotným sledovaným videem.
„Videoreklama se v poslední době těší stoupajícímu zájmu inzerentů. Jejími hlavními výhodami jsou upoutání pozornosti uživatelů, možnost propojení spotů s dalšími prvky na stránce, popř. s probíhající televizní kampaní, samozřejmostí je možnost prokliku na webové stránky zadavatele. S tím, jak stoupá rychlost internetového připojení a rozšiřují se technické možnosti reklamy, bude její význam nadále růst“ komentuje výsledky Pavel Ševera, koordinátor výzkumných projektů SPIR.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!