Knihy

Nová kniha Marketingový výzkum od RNDr. Ludvíka Čichovského, CSc, MBA

K 1.9. 2011 vydala Vysoká škola ekonomie a managementu o.p.s. v „Edici učebních textů“ moderně a srozumitelně napsanou a graficky skvěle vybavenou učebnici s názvem Marketingový výzkum. Jde v pořadí o II. doplněné a aktualizované vydání ( I. vydání vyšlo 1.9.2010 a bylo včetně dotisku beznadějně během několika měsíců rozebráno). Na český odborný trh se dostává další monografie s tématem marketingového výzkumu, která díky tomu, že autor je uznávaným a špičkovým odborníkem, lektorem i pedagogem v oboru na českých a zahraničních vysokých školách, nepostrádá pedagogickou logiku a odbornou srozumitelnost. Čtenář autora znají jako pravidelného autora textů přispívajícího do Marketingových novin již od ledna roku 2006 (přehled článku: www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=Autor_View&COMPANY_ID=2&AUTOR_ID=34)

Kniha ve čtrnácti kapitolách na 320 stranách s využitím 107 praktických příkladů a 6 případových studiích čtenáře i odborníka moderně a průřezově seznamuje s problematikou marketingového výzkumu a to v návaznosti na marketingovou podnikatelskou filosofii, manažerské řízení organizací systémem změn a tvorby hodnot pro zákazníka, majitele, manažery i zaměstnance produkčního systému ale také neziskových organizací státních autorit apod.

Když jsem se zamýšlel nad tím, co je na této knize nejcennější, tak mě napadlo 5 hlavních myšlenek:

  1. Především cenné je, že autor velmi kvalitně a proporcionálně hutně vytvořil přehled všech marketingových výzkumných metod a to včetně těch nejmodernějších neuro marketingových, které se používají v marketingovém výzkumu a uvedl jejich metodologii, výhody, nevýhody a využitelnost pro praxi.
  2. Tím, že kniha je doprovázena koncepčně skvěle zařazenými 107 příklady, má čtenář i odborník vždy k textu po  ruce i zadání a řešení konkrétního příkladu výzkumu a může si tak ověřit prakticky, zda-li určitý typ by byl pro něj vhodný či nikoliv.
  3. Text a příklady marketingového v zkumu jsou zařazeny do kontextu vnějšího makro a mikroprosatředí i vnitřního prostředí organizace a tak zájemce může indikovat výhodnost i efektivitu i náklady pro řešení jeho konkrétního problému nebo problematiky v organizaci.
  4. Velmi čtivý text upozorňuje na provázanost marketingového výzkumu s komplexním pojetím procesního řízení organizace a je napsán tak srozumitelnou formou, že textu rozumí jak odborník, tak i běžný živnostník i student i zájemce z řad veřejnosti, který by chtěl výstupy použít pro efektivní řízení svého života a rodiny.
  5. Do textu je přímo integrováno 6 zajímavých tématicky zvolených případových studií, které lze vyplňovat přímo do textu vydané učebnice a tak zájemce může řešit např. konkurenční pozici svou na trhu, svůj konkurenční profil jako producenta a svého sortimentu či výrobku, jak hledat zdroje informací včetně zdroje Marketingové noviny.cz, jak monitorovat potřeby, požadavky přání a touhy zákazníků, jak sledovat efektivitu PR a reklamy, jak se rozhodovat při založení e-shopu aj.

Poprvé je v české literatuře o marketingovém výzkumu v učebnici zpracována také problematika experimentálního marketingového výzkumu (kap. 8.3.3, str. 191) , která nachází stále širší a širší uplatnění v moderním marketingovém výzkumu. Kapitola prezentuje jak teoretickou část tak i příklady z praxe.

Autor pochopil, že v dnešní době odborník i veřejnost sahá po odborné monografii právě proto, aby se „něco“ z ní nového naučil a prakticky obohatil své schopnosti a dovednosti a tak kniha Marketingový výzkum má vzhled učebnice, kdy každá kapitola má svůj jasně strukturovaný a stanovený cíl, výkladovou část se zvýrazněným textem pro zapamatování a příklady pro snadnější pochopení, má však také své shrnutí a klíčová slova a dokonce i rychlý test pro ověření znalosti. Nečekané a úžasné na knize tohoto formátu a rozsahu je, že obsahuje velmi pečlivý glosář (ten využijete, když neznáte co daný pojem znamená), kdy je v knize také ve formátu výkladového slovníku čtenáři nabídnuto 483 abecedně zpracovaných a vysvětlených hesel a pojmů, které čtenář najde i v pečlivě zpracovaném rejstříku s odkazem na strany a kapitoly v textu. Prostě autor pečlivě a pedagogicky dbal na to, aby kniha byla rádcem a zejména přehledným pomocníkem všem, kteří se chtějí o marketingovém výzkumu cokoliv dozvědět.

Ani to však není vše ze superlativů, které knihu od vydání provázejí. Ke knize existují ještě 2 verze prezentací v různé úrovni obtížnosti v Power Pointu, každá o 120 – 140 slides, kde jsou zejména studentům pečlivě výkladově zpracovány výukové materiály včetně dalších 50 nových příkladů a aplikací. A samozřejmě kniha vychází také v elektronické verzi pro studenty, kteří si do ní, tak mohou přímo vpisovat poznámky a své postřehy a myšlenky pro praktické aplikace.

Z uvedené knihy se na Vysoké škole ekonomie a managementu učí předmět Marketingový výzkum v úrovni bakalářské, magisterské a MBA studia certifikovaného celosvětovou akreditací ACBSP / ECBE. Na knihu bezprostředně navazují v praktických výukových aplikacích ještě předměty Moderní trendy v marketingu , kde se systematicky probírají moderní trendy v marketingovém výzkumu a Nízkonákladový marketing, kde studenti získávají přehled o efektivních metodách marketingového výzkumu s nízkými až minimálními náklady.

– pk –

Vydavatel: Vysoká škola ekonomie a managamentu ( www.vsem.cz)
ISBN: 978-80- 86730-75-2
Knihu lze objednat na tel: +420 841 133 168

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *