Knihy

Vyšla nová knížka – Marketing 5.2 v éře průmyslu 4.2

V minulém týdnu vyšla nová knížka Prof. Ludvíka Čichovského s výstižným názvem „Marketing 5.2 v éře průmyslu 4.2“, která výrazně obohacuje teorii a praxi marketingu.

Možná, že jste zaregistrovali, že v říjnu 2015 při příležitosti Brněnského strojírenského veletrhu byl průmyslové veřejnosti představen český koncept výroby a průmyslu 4.0, který zohledňuje digitalizaci výroby jako 4. průmyslovou revoluci. Uvedený dokument pak se přetavil v roce 2016 do dokumentu Vládní iniciativa průmysl 4.0…… ale již v roce 2011, tedy před více jak 6 lety podobný koncept přijalo Německo a v řadě států světa již od roku 2015 jsou zaváděny koncepty 4.1 např. v Brazilii, Indii, Argentině aj a v některých např. v Číně, Saudské Arábii, Ománu a Hongkongu koncepty 4.2 a dokonce 5.0, pro které je charakteristické, že ve výrobě spolupracují kooperující roboti. I u nás ale existují pracoviště např. ve Vrchlabí, kde výrobce automobilů Škoda vyrábí převodovky s kooperujícími roboty řízenými appkami s využitím cloudových uložišť při sledování kvality výrobních operací.

Těmto novým trendům ve výrobě, průmyslu a ve společnosti 4.0, kde existuje internet věcí – IoT, internet myšlení –IoTh, chytré mobilní aplikace, chytré výrobky, chytrá pracoviště, domy, města aj. je třeba zcela a z gruntu přizpůsobit marketingovou teorii a praxi. Proto a právě proto se čtenářům, studentům a odborníkům na marketing dostává stejně jako manažerům do ruky nová knihy, která mění zažitá marketingová paradigmata, ukazuje nové marketingové nástroje nové typy marketingových mixů, nové metody a metodologie a nová východiska teoretická pro aplikaci marketingu v praxi.

Vždyť nové poznatky mění zcela pohledy a přístupy marketingu. A chcete příklad? Marketing stejně jako normy kvality EU ISO 9000-1 pracují se spokojeností zákazníků a v celém světě chrlí „taky vědci“ indexy spokojenosti a indexy štěstí, tzv. well being indexy, které jsou od roku 2012 sledovány ve 138 zemích světa, např. OECD well-being index, Happy planet index, Global well being index, Světová banka- well being index, World happines report index a desítky dalších. Všechny tyto indexy monitorují, tedy nikdy – jak se chybně uvádí – neměří spokojenost nebo štěstí s něčím v 5 až 15 parametrech na stupnicích nebo škálách. A přitom se ví, že spokojenost je podmíněna variantou genu s názvem – 5HTTLPR na chromozónu č. 17, kontrolující produkci serotoninu v lidském těle.

Dr. Redford Williams z Duke University zjistil, že tento gen má 2 polymorfní typy, tzv. krátkou verzi S /má 14 opakování bází/ a dlouhou verzi L /má 44 opakování/. Dlouhá verze výrazně zvyšuje spokojenost i kreativnost lidí a lidé s korelací vyšší než 0,83 tvrdí, že jsou šťastní a spokojení a krátká verze je příčinou nižší spokojenosti. Co to pro nás znamená? Každý člověk má po otci bud S nebo L verzi genu 5HTTLPR a to samé po své mamce. Tedy logicky mohou vzniknout u každého člověka tři možnosti genu: SS,SL nebo LS, LL, tedy ony tři základní skupiny geneticky odlišných lidí s různou afinitou ke spokojenosti. Spokojenost a to je vědecky prokázáno je geneticky podmíněná a není proto divu, že všechny indexy vyhrávaly státy Švédsko, Norsko, Finsko, kde je největší koncentrace lidí s dlouho verzí genu. Proto nelze spokojenost brát jako indikátor a kritérium v marketingu, spokojenost lidí s produktem a také jako parametr normy EU ISO 9000-1 aj.

Nová knížka ukazuje,…… jak je třeba v nových paradigmatech marketingu pracovat s biochemickými poznatky (dopaminem, serotoninem aj. geneticky podmíněnými hormony), které limitují lidskou spokojenost, motivaci, kupní chování a rozhodování ale také s poznatky neurověd určujícími jak reagují evoluční části mozku tzv. dinosauří, tygří aj. na marketingové podněty v primingu, persvazi, kaptologii aj. Smyslový multisenzorický marketing vysvětluje například jak člověk reaguje smyslově intuitivně na podněty, jak lze odlišit různé reakce a motivace na koupi aj. Víte třeba, že vizualizace je časovou funkcí. Například podprahový vizuální stimul je takový, který je prezentován příliš rychle na to, abychom si ho vědomě všimli a věděli o jeho existenci. Z technických důvodů jsou proto ve videích při promoakcích spojených s promítáním video smyček zpravidla využívány rychle zobrazené vizuální podněty, ať již měnící se slova nebo měnící se fotografie ve videu nebo v appce Cinemagraf na instagramu, v karuselové reklamě na Instagramu aj. Rychle v tomto případně znamená opravdu rychle – podněty jsou zobrazovány v časech kolem 17 milisekund. Do podvědomí se dostane jen zlomek informací, které působní na náš zrak. Dle různých propočtů naše smysly zpracovávají asi 11 milionů bitů za sekundu. Za takto ohromné číslo je z valné části zodpovědný náš vizuální systém, který každou sekundu zpracovává asi 10 miliónů bitů.

Ale pozor. Oproti tomu naše vědomí dokáže zpracovávat v závislosti na typu úkolu okolo 50 bitů za sekundu. Naše smysly tedy přijímají asi 200 000x více informací, než jsme schopní vědomě zpracovat. Podprahové podněty nebo podněty, kterých si nejsme vědomi, aktivují odpovídající mentální centra nejprve evoluční části našeho tzv. dinosauřího mozku, pak tygřího mozku a zde pracuje podvědomě naše reflexní nevědomé jednání. Tyto podprahové podněty pak mají větší marketingovou šanci ovlivnit naše vědomé myšlení, chování a cítění a intuitivní nákupní chování a rozhodování. A na tomto principu je založena vizualizace multisenzorická registrující často v podprahové myšlenkové detekci 200 tisíckráte více informací než jsme schopni rychlostně myšlenkově zvládnout. V podstatě při běžném prohlížení videozáznamu například při promoakcích nebo videoreklamě a na sociálních sítích podprahové podněty nikdo vědomě nezaregistruje. Teprve zpomalené projekce odhalí podprahové efekty, které na nás tvůrci videa jako chytří šibalové připravili. Šikovný marketér, producent a střihač dokáží s vizualizací contentu divy a podprahové prezentace, PR a reklamy jsou téměř všude ve videích na sociálních sítích….a obcházejí zákony i product placement…Prostě knížka obsahuje spoustu nového a využitelného pro praxi. Je opravdu na co se těšit a co lze využít v praxi….

kniha_marketing-5-2
Kniha a její DVD verze. Zdroj: L. Čichovský

Marketing 5.2 předbíhá doslova výrobu 4.2 a průmysl 4.0, protože ukazuje, jak nové poznatky lze využívat nově v marketingu a skutečně mění paradigma marketingu. Marketing 5.2 pracuje s marketingovým minimalismem a jeho zásadami snižujícími náklady, investice a energii vloženou do marketingových aktivit a přitom řádově zvyšuje dosah, efektivitu, účinnost a účelnost marketingových aktivit. Marketing 5.2 prostě využívá moderních poznatků hodnotového inženýrství a propojuje je s vyzkoušenými nástroji často strukturovaných do marketinových stavebnic, kdy marketér jako puzle si skládá svou marketingovou prezentaci, PR, reklamu, její vizualizaci, virál, DWOM a aktivity pro jednotlivé nosiče obsahů contentů pro různé situace a to včetně obsahů pro sociální sítě….

Na 265 stranách knížky je spousta nového a podnětného pro každého marketéra. Text je strukturován do 16 kapitol a doprovázen vždy příklady, případovými studiemi, jen namátkou na BMWi3, časopis Dotyk pro tablety, jedlé trávníky, appky Prví pomoc, Záchranka aj. Text doprovází množství odkazů na moderní zdroje, kde se čtenář může ponořit do hloubky problematiky….

Oponent Prof. Veniále (Itálie) o knížce např. napsal: „ Jde o mimořádně kvalitní knížku, která mění marketing od základu tak, že navazuje na slavná díla prof. Kotlera a poznatkově, metodologicky a nástrojově marketing je mění právě pro éru digitalizace, robotizace a automatizace, tedy do verze 5.2. Je skvělé, že v monografii jsou autorem zveřejněny nejnovější poznatky marketingového hodnotového inženýrství, novinky, jak lze digitální technologie využít v životě člověka efektivně a bez zbytečných investic a nákladů, kde marketingový chytrý minimalismus verze d!conomy hraje nezastupitelnou roli. Marketingový chytrý minimalismus verze d!conomy respektuje vztah: digitální firma – digitální marketing – digitální příjemce informací – digitální zákazník – digitální uživatel – digitální kooperace na inovaci produktu ve formátu firma –uživatel.“.

Další odborníci z veletrhu CEBitu 2017 z firmy Toshiba a z University Kjoto o knize, kde byla poprvé ukázána napsali: „ Je úžasné, že autor se nebojí marketing 5.2 integrovat do nových trendů ekonomiky, ať již jde o appekonomiku, d!economy, do internetu věcí, myšlení, do chytrých domů, sídel a měst, hubů a vytváří nová paradigmata, platformy, poznatky a metody pro marketing navazující na společnost 4.0, průmysl 4.2 a vyšší a na éru robotizace…“

Heslo „d!conomy no marketing limits…“ se stalo mottem knížky, která zaujme svou čtivostí, strukturou a vybaveností. Autor totiž jako zkušený glosátor, který napsal 32 knížek a např. pro Marketingové noviny více jak 110 textů umí zaujmout a vtáhnout čtenáře do děje. A zájemci stačí napsat jen do vyhledávače na google.com heslo „Čichovský knihy“ a počítač vám ukáže, co vše autor již pro čtenáře napsal v oblasti marketingu….

Knížka vychází ve verzi elektronické, dále ve verzi pro všechny typy elektronických čteček a ve verzi knižní u příležitosti knižního veletrhu,, který začíná v Praze 11.5.2017. Kniha vyjde také v AJ verzi. Ke knize v létě bude 2017 uspořádána série workshopů a letních škol, aby zájemci měli možnost se seznámit s tím, jak lze knížku a její poznatky využít v praxi. Stejně tak ke knížce se v současné době zpracovává korespondenční certifikovaný e-kurz, app-kurz a Instagram kurz, aby lidé měli možnost se s novými poznatky seznámit.

S laskavým svolením autora zveřejňujeme rádi, že prvních 30 lidí, kteří si o knížku napíší na e-mail: Luluda7@volny.cz , dostane elektronickou verzi zdarma s autorovým věnováním.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!