Průmysl

Výrobní společnosti mohou s S&T CZ výrazně snížit provozní náklady

Společnost S&T CZ, přední systémový integrátor, svým zákazníkům nabízí řešení Plantnode od společnosti Shoplogix, určené k monitoringu a řízení výkonnosti v reálném čase. Jak ukázalo několik již realizovaných pilotních řešení, Plantnode umožňuje minimalizovat ztráty a zvýšit propustnost výroby v přímé vazbě na snižování provozních nákladů, což je v dnešní době jeden z důležitých faktorů pro konkurenceschopnost zejména výrobních firem.

Firemní zákazníci prostřednictvím nového řešení získají přístup k údajům, díky kterým budou moci systematicky zdokonalovat svou výrobu. „Stačí, když zařízení postavené na kombinaci softwaru a hardwaru připojíte do své sítě, a ihned můžete na základě praktických reportů počítat výrobky, míru zmetků či procento ztrát,“ uvádí Jaroslav Střelka, manažer oddělení průmyslových aplikací společnosti S&T CZ. Z výstupů, které systém o velikosti krabice připojené ke stroji sestaví na základě sesbíraných dat, lze také bezprostředně zjišťovat rozdíly mezi směnami nebo klíčové parametry výkonnosti (KPI). Podle Jaroslava Střelky uživatelé rovněž oceňují snadnou přenositelnost systému Plantnode, který lze při vhodné konfiguraci výrobních zařízení nasadit v řádu dnů a získat okamžitě výsledky.

Grafické výstupy Plantnode navíc obsahují intuitivní informace, které jsou potřebné k provádění žádoucích změn, k efek­tivnímu řízení výroby a k automatizovanému upozorňování vedoucích pracovníků na potenciálně škodlivé situace.

Ruční sběr dat je nepřesný až o 15 %, výrobní firmy kvůli tomu přicházejí o peníze
Ručně získávaná data, na jejichž zá­kladě se přijímají pro podnik důležitá rozhodnutí, jsou často nepřesná a velmi pravděpodobně i neaktuální ve chvíli, kdy se použijí jako vstup pro nějaký analytický nástroj, ať už je to podnikový informační systém (ERP, Enterprise Resource Planning), dílenský výrobní systém (MES, Manufacturing Execution System) nebo třeba jenom tabulkový procesor. I při maximální možné snaze je pak výsledkem to, že přijatá rozhodnutí jsou zcela chybná. Způsob, jakým lze účinně zabránit tomu, aby výrobní podniky naprosto neproduktivně užívaly své zdroje a plýtvaly penězi, lze dobře ukázat na uvedeném schématu.

V daném pracovním cyklu se podle ručně sesbíraných dat vyrobilo jen 60 % plánované produkce, stroj však běžel po více než 75 % celkové doby. Z toho vyplývá, že nedosahoval předpokládaného výkonu a tím vzniklo zpoždění proti plánu.

Ručně sesbíraná data jsou však velice nepřesná. Ve skutečnosti se doba využití stroje těmto 75 % ani nepřiblížila, systém Plantnode zaregistroval dobu běhu jen těsně nad 50 % celkového času. „Firemní tým pověřený péčí o systematické zdokonalování výroby se na základě takto exaktní informace může soustředit na hledání příčin prostojů a nemarní čas zbytečnými pokusy o urychlení práce daného stroje,“ vysvětluje konkrétní přínos systému Plantnode Jaroslav Střelka ze společnosti S&T CZ.

– red –

Čtěte také