Komunikace

První polovina roku 2012 ve znamení poklesu

První polovina letošního roku se na trhu s reklamou nesla ve znamení poklesu. Oproti srovnatelnému období roku 2011 zaznamenal monitoring společnosti Admosphere 3,4% snížení ceníkové hodnoty reklamního prostoru. Ve srovnání s loňskem si polepšil televizní a internetový segment.

V porovnání s prvním pololetím minulého roku se celková ceníková hodnota reklamního prostoru snížila o více než 970 milionů korun. Tiskový segment, který pokles vykazuje už dlouhodobě, dosahoval v první půli roku snížení o 13,3 %. Out-of-home media ponížila o 7,1 % a hodnota rozhlasového trhu v rozsahu celostátních kampaní poklesla téměř o pětinu.

Výrazný nárůst je naopak zřetelný na poli internetové display reklamy. Ceníková hodnota reklamního prostoru monitorovaného v rozsahu AdMonitoringu vzrostla bezmála o čtvrtinu loňských hodnot. Mírný nárůst zaznamenala Admosphere i v segmentu televizní komerce.

Ceníková hodnota reklamního prostoru však nemusí odpovídat skutečným investicím zadavatelů do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.  

Tabulka 1: Porovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru v prvním pololetí 2011 a 2012  

Graf 1: Porovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru v prvním pololetí 2011 a 2012

Čtěte také