Výzkum trhu

Při sledování televize stále častěji brouzdáme po sociálních sítích

Výsledky každoročního průzkumu Ericssonu ukazují, že tzv. sociální televize se stává masovým fenoménem. Každý týden totiž používá 62 % spotřebitelů během sledování televize sociální média, za jeden rok tak jejich počet vzrostl o 18 %. Podíváme-li se na spotřebitele podle pohlaví, zjistíme, že této činnosti se věnuje 66 % žen ve srovnání s 58 % mužů. 25 % spotřebitelů používá sociální média k diskuzím o právě sledovaných pořadech.

Niklas Rönnblom, hlavní poradce oddělení Ericssonu studujícího chování spotřebitelů, prohlásil: „Jelikož 67 % spotřebitelů používá ke sledování televizního vysílání nebo videa chytré telefony, tablety nebo notebooky, jsou mobilní zařízení důležitou součástí zážitků ze sledování televize. 60 % spotřebitelů dále uvádí, že každý týden využívají služby televizního obsahu na vyžádání. Roste obliba sledování televize za pohybu – 50 % času stráveného sledováním televize nebo videa na chytrých telefonech se odehrává mimo domov; nárůst tohoto typu sledování televize usnadňuje vysokorychlostní mobilní připojení.“

Přestože se chování a požadavky spojené se sledováním televize mění, pouze 7 % spotřebitelů uvádí, že si v budoucnosti sníží předplatné televize. Ve skutečnosti dochází k tomu, že namísto omezování výdajů jsou spotřebitelé ochotni zaplatit za komfortnější zážitky ze sledování televize více peněz: 41 % spotřebitelů prohlašuje, že jsou ochotni platit za televizní a video obsah ve vysokém rozlišení.

Více než polovina spotřebitelů chce mít možnost zvolit si vlastní obsah televizních pořadů nebo videa. Niklas Rönnblom dodává: „S rostoucím počtem obrazovek a služeb lidé dychtivě hledají snadno použitelnou, sdruženou službu, která vše sloučí do jednoho místa. Tato služba by spotřebitelům měla umožnit kombinovat tradiční televizní vysílání s televizním obsahem na vyžádání, včetně živých přenosů, usnadňovat vyhledávání obsahu, zužitkovat hodnotu sociální televize a poskytovat bezproblémový přístup napříč různými zařízeními.“

Údaje pro průzkum byly shromážděny v Brazílii, Chile, Číně, Německu, Itálii, Mexiku, Jižní Koreji, Španělsku, Švédsku, Taiwanu, Velké Británii a USA. Celkem bylo provedeno 14 kvalitativních a 12 000 kvantitativních online rozhovorů, které zastupují více než 460 milionů spotřebitelů.

Oddělení Ericssonu studující chování spotřebitelů získává poznatky prostřednictvím globálního výzkumného programu zaměřeného na spotřebitele, který vychází z rozhovorů každoročně prováděných s 100 000 respondenty ve více než 40 zemích a 15 megapolích – statisticky tak vyjadřují názory 1,1 miliardy lidí. Používají se kvantitativní i kvalitativní metody; rozhovorům se spotřebiteli z různých kultur jsou věnovány stovky hodin času.

– red –

Čtěte také