Knihy

Co je zajímavého na nové knížce „ Nízkonákladová marketingová vícevrstevnatá komunikace“ ?

Nakladatelství Adart vydalo monografii autorského týmu pod vedením RNDr.L. Čichovského, Csc, MBA z Katedry marketingu VŠEM (www.vsem.cz), která představuje nízkonákladovou alternativu ke klasické a často drahé reklamě, drahým informačním kampaním i PR kampaním. Aktuální téma monografie je zasazeno do reálného období přetrvávající hospodářské recese české i evropské ekonomiky, kdy firmy a podnikatelé se snaží najít nové a levnější postupy, jak zákazníka levně a přitom kvalitně informovat reklamou i presvazijně efektivně ovlivňovat v jeho nákupním chování a rozhodování. Jde o nadčasové téma, které je možné uchopit a využít nejenom v době hospodářské krize a recese ale i v dobách, kdy se ekonomice daří. Vždyť snižování nákladů na reklamu, komunikaci, informační kampaně a PR s sebou vždy přináší konkurenční výhodu informační a současně i cenovou pro producenta nebo distributora produktu.

Knížka je členěná do 16 kapitol. Ty popisují např. vývoj komunikačních procesů a existujících komunikačních modelů a to od těch nejjednodušších až po modely virtuální komunikační reality, které je možné plánovat a projektovat v ploše 2D nebo dokonce v 3D prostoru s využitím chytrých komunikačních technologií a zařízení počínaje chytrými telefony, i-Pady, smartphony aj. Monografie průřezově a na spoustě příkladů dokládá využití nízkonákladových formátů a forem komunikace včetně persvaze od těch jednoduchých až třeba pro moderní levné aplikace Forsquare a jejich využití ve virtuální sdělovací Browser realitě v praxi. Moderně návodově koncipovaný text reflektuje i kaptologii jako nízkonákladovou formu ovlivňování chování, jednání a kupního i spotřebitelského rozhodování lidí, segmentů a mikrosegmentů na základe IT prostředků a nízkonákladových integrovaných marketingově komunikačních mixů s důrazem na synergie.

Recenzent monografie Prof. Ing. P. Tomšík, CSc ve svém posudku konstatuje, že: Profesionálně sestavená publikace je vhodná jak pro manažery podnikatelských subjektů, tak i jejich marketéry, ale je navíc vhodná i pro studenty univerzit i vysokých škol s příslušnými studijními programy, jako rozšiřující odborná literatura zaměřená na mnohavrstenatou marketingovou i manažerskou komunikaci, tedy na funkci, které jde napříč všemi jejich manažerskými dílčími funkcemi. Přínosné pro uvedené skupiny uživatelů je souběžně uváděný ekonomický pohled na problematiku marketingové komunikace. Akcent kladený právě na možnosti dosáhnout nízkých nákladů ve spojitosti s marketingovou komunikací je přístupem, který překračuje reálné časové období. Publikace využívá období recese k nastavení úsporných opatření ve všech oblastech podnikatelských a marketingových aktivit, aby následně umožnily postupný přechod do období konjunktury s pozměněnou strategií prvenství v nákladech. Díky autorské koncepci se specificky zaměřená monografie stává doporučenou pro všechny odborné zájemce o výborně škálově zpracovanou problematiku nízkonákladové marketingové komunikace.

Průzkum uplatnitelnosti monografie v praxi realizovaný pretestem na vzorku 55 reklam-ních agentur v ČR ukázal, že nejvíce je oceňován návodový moderní a progresivní přístup v monografii, který umožňuje jednotlivé levné postupy se spoustou vychytávek a doporučení synergicky využít v praxi, dále odkazový aparát umožňující hledat navazující myšlenky a aplikace postupů a v neposlední řadě příklady dokumentující, že nízkonákladová komunikace může být efektivní a levnou alternativou k často drahé reklamě.

Petr K., jeden ze studentů VŠEM si třeba v textu monografie všiml, že velmi drahý video-spot pro prezentaci na You Tube v rámci virálního marketingu, lze snadno a mnohořadově levněji ale efektivněji nahradit tak, že danou scénu videosekvence rozdělíte jen na 4 klíčové situace a ty nafotíte jakýmkoliv digitálním fotoaparátem třeba v mobilu. Uvedené 4 fotky okonturujete obrysem do základu komiksové situace a lidem na komioksové scéně do úst vložíte bubliny s příslušným persvazijním textem (např. jak v dané situaci konkurenční výhody produktu přetavit v ovlivnění zákazníka a do motivu, aby produkt koupil a do motivace aby o produktu šířil na FB pozitivní doporučení ke koupi atd.).. Výsledkem je za pár desítek minut zhotovený reklamní nízkonákladový komix, který lze prezentovat virálně i buzzmarketingově na sociálních sítích, Facebooku, You Tube aj. s vysokým stupněm virality, engagementu, lajků aj. A takových to nízkonákladových praktických „vychytávek“ knížka obsahuje velké množství.

Všechny popisované nízkonákladové marketingové techniky komunikace, reklamy a kampaní jsou zasazeny do režimu pudového, intuitivního, guerilla, virálního, buzz, WOM a DWOM, content marketingu, etologie marketingu 5.0, permission marketingu, „why“ marketingu, behaviorálního marketingu, chytrému marketingu a sociálnímu marketingu s využitím principů 5N a 6N a současně s důrazem na psychologii komunikace motivy a důvody komunikace. Jako zlatá nit se knihou vine myšlenka, že nejlepší komunikace o produktu a producentovi, jeho persvazi ke koupi je to, když lidé začnou spontánně a na své náklady mezi sebou šeptandou a digitální šeptandou si sdělovat doporučení ke koupi, zkuše-nosti, reputaci, publicitu produktu a producenta, konkurenční výhody prezentované na i na porovnávacích serverech a portálech a motivy pro koupi a využití.

Výzkumy v knize uvedené ze 14 států EU-27 ukazují, že je několika řádově efektivnější využívat místo jednovrstevnaté reklamy a sdělení na bilboardu, v TV na banneru vícevrstev-natých forem sdělení, které jsou prostě psychologicky efektivnější pro konativní, kognitivní a emocionální vybavování podnětů, důvodů a motivů proč koupit to či ono od toho či jiného producenta nebo distributora.

Knížka vyšla díky nevšednímu pochopení nakladatelství Adart jako plnokrevná, aby bylo možné s maximální grafikou zdokumentovat příběhy sdělení na příkladech. Monografie má 428 stran členěných do 16 kapitol a podle názorů těch, kteří jí oponovali a četli by neměla chybět v knihovničce žádného marketera a podnikatele, který chce tzv.„za málo peněz získat hodně marketingové muziky“ tedy efektivity informací a prodejů.

Monografii si lze objednat na http://nakladatelstviadart.cz/?page_id=689 a to buď v knižní podobě nebo také na CD nosiči s potiskem.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *