Výzkum trhu

Spontánní znalost značek – videorekordéry

Institut pro výzkum trhu GfK Praha zařazuje pravidelně do svého měsíčního omnibusového (vícetematického) výzkumu otázky, jejichž cílem je zjišťovat spontánní znalost značek ve vybraných skupinách výrobků mezi českou veřejností.

Ke zjištění tohoto cíle je používáno metody osobního dotazování (face-to-face) v celé České republice. Dotazování se uskutečňuje v souboru 1 000 občanů České republiky ve věku od 15 do 79 let vybraných na základě stratifikovaného vícestupňového náhodného výběru.

V omnibusovém šetření GfK Praha, realizovaném ve dnech 16. – 26. května 2003, byla opakovaně zjišťována spontánní znalost značek videorekordérů. Z celkově 37 uvedených značek soupeří o první místo Sony (45,3 %) a Panasonic (41,6 %). Následuje je trojice značek – Philips (31,9 %), JVC (29,4 %) a Aiwa (27,9 %).

Graf:
Videorekordéry 05/2003

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!