Výzkum trhu

Spontánní znalost značek – máslo a margarin

Institut pro výzkum trhu GfK Praha zařazuje pravidelně do svého měsíčního omnibusového (vícetematického) výzkumu otázky, jejichž cílem je zjišťovat spontánní znalost značek ve vybraných skupinách výrobků mezi českou veřejností. Ke zjištění tohoto cíle je používáno metody osobního dotazování (face-to-face) v celé České republice. Dotazování se uskutečňuje v souboru 1 000 občanů České republiky ve věku od 15 do 79 let vybraných na základě stratifikovaného vícestupňového náhodného výběru.

Respondentům je vždy položena otázka “Na které značky ……….. si vzpomínáte? Uveďte všechny značky, na které si vzpomínáte!” Potom respondenti spontánně jmenují všechny jim známé značky. Tazatelé se snaží další otázkou “A které ještě?” povzbudit vyjmenování co největšího počtu známých značek.

Výsledky ze všech dosažených rozhovorů jsou vícefaktorově převáženy na soubor 1 000 osob, čímž je dosaženo důsledné reprezentativnosti výběrového souboru (souboru dotazovaných ve vztahu k základnímu souboru tj. populaci České republiky v daném věkovém rozpětí). Všechny práce vč. analýzy provádí Institut pro výzkum trhu GfK Praha.

U většiny skupin výrobků byla obdobná data zjišťována v rámci omnibusového výzkumu i v minulých obdobích. Proto je možné srovnávat výsledky výzkumu z různých období a tak postihnout dynamiku vývoje spontánní znalosti značek.

Základní výsledky (tedy jen nejznámější značky) jsou uveřejněny, a to v podobě grafů.

Zájemci mohou získat podrobné údaje v podobě kompletní zprávy. Ta obsahuje tabulky se všemi jmenovanými značkami v roce 1999 s minimálně 8 breaky (tříděními) – dle pohlaví, věku, vzdělání, zaměstnanosti, čistého měsíčního osobního příjmu, počtu osob v domácnosti, velikosti obce a regionu – a s grafy. Současně je možno získat i údaje z minulých výzkumů s omezenějším počtem značek.

Čtěte také