Výzkum trhu

Nárůst využívání e-governmentu ve světě se zpomaluje

Využívání služeb e-governmentu vzrostlo v uplynulých 12 měsících v celosvětovém měřítku o 11 %, z 28 % na 31 % občanů, kteří v uplynulém roce vstoupili na webovou stránku nějakého úřadu. Toto číslo znamená, podle nového šetření provedeného celosvětovou výzkumnou skupinou TNS, pokles oproti 15% ročnímu růstu dosaženému do listopadu 2002.

Pravidelný roční výzkum, provedený ve 32 zemích, ukazuje, že tempo růstu využívání e-governmentu se za poslední rok zpomalilo, a svědčí o tom, že strategie dalšího zvyšování budou vyžadovat více času než se původně předpokládalo.

Ze studie vyplývá, že na čele pelotonu využívání e-governmentu jsou stále skandinávské země – více než šest z deseti dospělých využívá v Dánsku (63 %) a Norsku (62 %) služby úřadů on-line. Naproti tomu, v mnoha zemích střední a východní Evropy je využívání e-governmentu na mnohem nižší úrovni – v Bulharsku využívá služeb úřadů on-line pouhé jedno procento a v Maďarsku a Polsku šest procent občanů.

Nárůst využívání e-governmentu se zpomalil v mnoha zemích, zvláště ve Spojených státech amerických (43 % v roce 2002 se zvýšilo na 44 % v roce 2003) a v Německu (24 % na 26 % ve stejném období). V Singapuru zůstává úroveň stejná (53 %) a v Turecku klesá (z 13 % v roce 2002 na 9 % v roce 2003), což naznačuje slábnutí poptávky po zpřístupňování a poskytování informací úřadů po internetu.

Na druhé straně, v některých jiných zemích, zejména v těch, kde je využívání e-governmentu už dobře zavedeno, je obrázek příznivější. Nejvíce rozsah využívání vzrostl v Nizozemí (z 41 % v roce 2002 na 52 % v roce 2003), Dánsku (z 53 % na 63 %), Finsku (z 49 % na 58 %) a Francii (z 25 % na 35 %). Růst zaznamenala i Česká republika – využívání elektronické komunikace s úřady vzrostlo z 18 % v roce 2002 na 23 % v roce letošním. Zahájení provozu Portálu veřejné správy v říjnu t.r. by se mohlo stát impulsem k dalšímu nárůstu uživatelů e-governmentu.

Jedním z primárních cílů státní správy po celém světě je přimět uživatele, aby po internetu poskytovali osobní údaje a prováděli finanční transakce. Ovšem kontakt s úřadem stále znamená spíše údaje získat než poskytnout. Téměř čtvrtina lidí (24 %) využívá e-governmentu k vyhledávání informací, zatímco méně než desetina k poskytování osobních údajů (9 %) a k provádění plateb on-line (8 %).

Klíčovým faktorem limitujícím postoupení osobních údajů úřadu je pocit bezpečí on-line komunikace. Studie však ukazuje, že vnímání bezpečnosti se v posledním roce zlepšilo –z 24 % v roce 2002 na 26 % v roce 2003 se celosvětově zvýšil podíl občanů, kteří uvedli, že by se cítili bezpečně při poskytování osobních údajů po internetu. Není snad překvapením, že nejbezpečněji se cítí lidé při on-line kontaktu s úřady v zemích s největším procentem uživatelů e-governmentu, jmenovitě v Dánsku (48 %), Singapuru (44 %) a Norsku (40 %). Podobně, největší nárůst pocitu bezpečí byl zaznamenán v Dánsku, Norsku, Hongkongu a Austrálii. Úroveň pocitu bezpečí byla nejnižší v Polsku (12 %), České republice (10 %) a Bulharsku (2 %).

Autorka výzkumu Alison Dexter z TNS dodává: “Zatímco se využívání služeb e-governmentu dále rozšiřuje, tempo růstu se snížilo, což nasvědčuje tomu, že ke zvýšení současného a podpoře dalšího využívání on-line komunikace je třeba učinit další opatření: zlepšit přístup k internetu, zvyšovat rychlosti připojení, rozvíjet marketingové a komunikační aktivity a funkčnost webových stránek. Jedním z hlavních úkolů státní správy je však přesvědčit existující i potenciální uživatele, že je bezpečné poskytovat po internetu osobní data.” “V době, kdy se lidé stále častěji obracejí k internetu jako ke zdroji informací, roste také obava ze zneužití osobních údajů hackery a rozesílači spamu. Vlády po celém světě musí rozptylovat obavy veřejnosti tím, že budou občany informovat o přijatých bezpečnostních opatřeních, která mají zabránit takovému zneužití a posílit bezpečnost on-line komunikace.”

Government Online (GO) Study byla realizována divizí TNS Polling, Social and Corporate prostřednictvím telefonních a osobních interview s 31,823 lidmi v 32 zemích a územích v době mezi červencem a říjnem 2003.

Čtěte také