Výzkum trhu

Studie INCOMA RETAIL VISION 2006

Perspektivy českého maloobchodního trhu do roku 2006: pokračující koncentrace a růst významu moderních maloobchodních formátů, konec expanze a důraz na loajalitu zákazníků.

Expanze řetězců, diverzifikace obchodních formátů a rostoucí konkurence vytvořily na českém trhu novou situaci. Náročnost a informovanost zákazníků dále roste. V této situaci se stávají stále důležitější informace a představy o budoucím vývoji tržního prostředí.

Názory lidí, kteří budou svým rozhodováním tuto podobu přímo ovlivňovat, přináší projekt INCOMA RETAIL VISION 2006. INCOMA RETAIL VISION je společný projekt INCOMA Consult a INCOMA Research. Jedná se o analýzu názorů vrcholových manažerů klíčových obchodních a dodavatelských firem a předních expertů, kteří aktivně působí na českém trhu. Studie navazuje na úspěšný předchozí projekt INCOMA RETAIL VISION 2003 realizovaný před třemi lety a přináší vizi českého maloobchodního trhu s horizontem do roku 2006.

Projekt INCOMA Retail Vision přináší názor expertů na budoucí vývoj v následujících oblastech:

  • Tržní prostředí (velikost trhu, kupní síla, struktura výdajů domácností, vývoj cen hlavních kategorií zboží…)
  • Struktura maloobchodního trhu (koncentrace, obchodní podíly jednotlivých formátů, vývoj obchodních marží, cenové rozdíly mezi formáty, vítězové, poražení, …)
  • Nákupní modely (typičtí zákazníci jednotlivých obchodních formátů, zdroje odlišení od konkurence, podíl nákupů na splátky, využívání úvěrových karet…)
  • Priority v roce 2006 (priority obchodních firem a priority nakupujících)
  • Dodavatelé a trh (koncentrace dodavatelské strany trhu, význam private labels, nejméně a nejvíce konkurenční trhy z pohledu dodavatelů, očekávané efekty ECR, category management, distribuční systémy …)

Předběžné výsledky získané na základě vyhodnocení rozhovorů s respondenty, jejichž firmy reprezentují více než 150 mld. Kč obratu českého maloobchodního trhu, předpovídají pokračující koncentraci v rámci českého maloobchodu. V období od roku 2003, kdy podíl TOP 10 maloobchodních firem představoval 55% celkového obratu FMCG trhu, by tento podíl měl podle respondentů vzrůst na hodnotu téměř 70% v roce 2006. Nadále by měl růst význam moderních retailových formátů, zejména hypermarketů a diskontních forem prodejen. Z hlediska faktorů, podle kterých se zákazníci budou rozhodovat pro volbu hlavního nákupního místa, nepředpokládají respondenti převratné změny oproti současnému stavu. Přestože zákazníci budou i nadále přikládat význam cenové úrovni nabídky jednotlivých maloobchodních firem, budou daleko více citlivý na kvalitu čerstvých potravin a sortimentní faktory. Změna se očekává v případě důrazu na čas strávený nakupováním, kde respondenti očekávají růst významu tohoto faktoru a tedy snahu zákazníků o zefektivnění a zkrácení doby nezbytné pro učinění nákupu. Z hlediska priorit obchodních firem lze očekávat zpomalení nárůstu nově budovaných obchodních ploch a menší důraz kladený na expanzi. Oproti tomu větší důraz bude kladen na efektivitu a ekonomiku operací a na zvýšení loajality zákazníků.

Kompletní studie bude dostupná v březnu 2004 a její dodávka bude spojená s osobní prezentací a komentářem autorů studie – konzultantů společností INCOMA Consult a INCOMA Research.

Čtěte také