Průmysl

ETA zdvojnásobila dodávky komponentů pro automobilový průmysl

Záměrem nového vedení ETA a. s. je rozvíjet, vedle tradiční výroby elektrických spotřebičů, také produkci pro výrobní spotřebu. Jedná se zejména o dodávky komponentů do odvětví automobilového a elektrotechnického průmyslu. Důvodem tohoto projektu je diverzifikace odbytového rizika do více odlišných oblastí. Při současné konkurenci a změnách poptávky na trhu je pro výrobce výhodné mít aktivity v několika oborech.

Program vyhlášený v roce 2002 se rychle naplňuje. Pravidelné dodávky nových komponentů, které byly zahájeny v minulém roce, dosáhly v 1. pololetí 2003 objemu 17 mil. Kč. Za prvních šest měsíců letošního roku se víc jak zdvojnásobily na 38 mil. Kč. Rozběh nové produkce si vyžádal řadu technicko organizačních opatření a značné investiční náklady v řádu desítek milionů korun. Ty se však rychle zúročí, protože již ve 2. pololetí t. r. se nová výroba proti prvním šesti měsícům víc jak ztrojnásobí. Roční objem této produkce letos překročí 160 mil. Kč. Bude to téměř třikrát více než loni. Z celkové hodnoty připadají dvě třetiny na dodávky pro automobilový průmysl a jedna třetina na elektrotechnický průmysl a ostatní odvětví.

V prvním pololetí t. r. byla v areálu ETA a. s. dokončena výstavba nového výrobního střediska na výrobu komponentů. Montážní dílna je vybavena moderní technikou, na které pracuje přes 50 dělníků ve třísměnném provozu. Pro velký rozsah objednávek nemohla většina zaměstnanců na těchto pracovištích nastoupit na celozávodní dovolenou. O dovolené se pracuje také na dokončovaní dalších obslužných pracovišť a přemísťování výroby.

Součástí výše uvedených hodnot jsou také dodávky forem a nástrojů pro externí zákazníky. Do nákupu špičkových technologií a dalších investic určených k modernizaci nástrojárny bylo během dvou let investováno několik desítek mil. Kč. To podstatně zvýšilo kapacitu provozu a umožňuje komplexní řešení zakázek od nápadu až po produkt. Dodávky forem a nástrojů pro externí odběratele dosáhnou letos 30 mil. Kč, což je o 36 % více než loni. Dvě třetiny forem a nástrojů jsou určeny rovněž pro automobilový průmysl.

Hlavní strategií nového vedení firmy zůstává zachování výroby a rozvoj prodeje elektrických spotřebičů pod značkou ETA. Ta má v tuzemsku a i v dalších středoevropských a východoevropských státech významné postavení a dlouholetou tradici. Nosným programem jsou i nadále vysavače prachu, do jejichž inovace se každoročně investují vysoké částky. Nová výroba komponentů se bude letos podílet na celkové produkci firmy cca jednou třetinou.

– red –

Čtěte také