banner_left
Marketing

Zájem investorů o Českou republiku stále roste

Jak vyplývá z výsledků průzkumu společnosti Ernst & Young, celkový počet přímých investic směřujících do Evropy byl v roce 2001 o 12 % nižší než v roce 2000. Pokles investic byl zaznamenán v zemích jako Velká Británie, Francie, Irsko, Švýcarsko a Nizozemí. K zemím, o které měli investoři větší zájem, patří Švédsko, Finsko a většina zemí střední a východní Evropy, z nich pak především Česká republika.

Počet investic směřujících do střední a východní Evropy se zvyšuje
Nejvíce investic mířilo v loňském roce do Velké Británie – uskutečnilo se zde 19 % ze všech investičních projektů realizovaných v loňském roce v Evropě. Toto vedoucí postavení si Británie udržela i navzdory tomu, že meziročně její podíl na investicích uskutečněných v Evropě klesl – v roce 2000 totiž do Británie zamířilo 26 % investic.
Druhou investory nejvyhledávanější evropskou zemí byla Francie – uskutečnilo se zde 13 % investic. I v jejím případě však meziročně došlo k poklesu. V porovnání s rokem 2000 zde meziročně poklesly investice o tři procenta. Třetí příčku v přehledu evropských zemí s největším počtem přímých investic obsadilo Německo. Na rozdíl od Británie a Francie, zde však došlo k meziročnímu růstu počtu investic – a to o jedno procento. V loňském roce se tak Německo podílelo 9 % na celkovém počtu investičních projektů uskutečněných v Evropě.

Kromě Polska, kam směřovalo o 42 % méně investic než v roce 2000, si střední a východní Evropa vedla dobře. Počet investorů jejichž cílem je Česká republika stále roste. V roce 2001 bylo uskutečněno v České republice přibližně 5 % z celkového počtu investičních projektů v Evropě.
V žebříčku evropských regionů, ve kterých bylo realizováno nejvíce investičních projektů, se Česká republika umístila v loňském roce na 15 místě, což znamená postup o 20 příček oproti roku 2000. Do nejvýznamnějších 12 regionů směřovalo v minulém roce 531 projektů, což činí pokles z 32 % zaznamenaných v roce 2000 na 27 %

Pořadí regionů podle počtu realizovaných investičních projektů v roce 2001

Město/Region

Počet projektů

2001

Pořadí

2001

Počet projektů

2000

Pořadí

2000

Londýn a okolí

94

1

182

1

Katalánsko

86

2

91

3

Paříž a okolí

61

3

88

2

Stockholm

56

4

25

16

Darmstadt/Hesensko

32

5

27

11

Moskva

32

5

17

28

Bavorsko

30

7

36

6

Alsasko

30

7

27

11

Brusel

30

7

25

16

Madrid

29

10

21

22

Provence

26

11

33

8

Helsinky

25

12

9

54

Severní Holandsko/

Amsterdam

24

13

57

4

Vídeň

24

13

32

9

Budapešť

23

15

25

15

Středočeský kraj/

Praha

23

15

14

35

Estonsko

22

17

18

27

Antverpy

20

18

26

13

Kodaň

20

18

23

19

Dublin

20

18

47

5

Největší investoři
Celkový počet zahraničních investic směřujících do Evropy se v roce 2001 snížil na 1974 z 2243 projektů zaznamenaných v roce 2000. Spojené státy americké byly i v roce 2001 největším investorem, ale i zde byl zaznamenán značný pokles. Zatímco v roce 2000 pocházelo 44 % všech investičních projektů v Evropě z USA, v roce 2001 to bylo 37 %.
Německo se stalo druhým největším investorem, s 11% podílem investic směřujících do Evropy. Francouzští a britští investoři se dělí spolu s Japonskem o třetí příčku s 5 % z celkového počtu projektů.
Původ investic směřujících do Evropy v roce 2001

Země

Podíl investic (v %)

USA

37

Německo

11

Japonsko

5

Velká Británie

5

Francie

5

Švédsko

4

Nizozemí

3

Švýcarsko

3

Itálie

2

Belgie

2

Kanada

2

Ostatní

21

Největšími investory roku 2001 byly společnosti Ford Motor Co., ta realizovala 19 projektů a Siemens AG s 13 projekty. Na dalších místech se umístily společnosti Daimler Chrysler Corp, Ikea AB, Sprint a Toyota. I přesto, že oblasti elektrotechnické a telekomunikační průzkum zaznamenal pokles počtu projektů, společnosti působící v těchto oblastech obsadily 8 z prvních 20 míst mezi investory.

Pořadí firem podle počtu realizovaných investičních projektů v roce 2001

 

Firma

Počet projektů

Pořadí – rok 2001

Pořadí – rok 2000

Ford Motor Co.

19

1

2

Siemens AG

13

2

1

Daimler Chrysler Corp

12

3

2

Ikea AB

11

4

2

Sprint

11

4

Toyota Motor Corp

11

4

9

Telefon AB L.M. Ericsson

9

7

7

TPG

9

7

12

Colt Telecom Group

7

9

6

Continental AG

7

9

10

IBM Corp

7

9

2

Manpower Inc

7

9

12

Novartis AG

6

13

11

Philips Electronics NV

6

13

3

Robert Bosch GmbH

6

13

9

Roche Holding AG

6

13

10

Samsung Corp

6

13

9

Solvay Group

6

13

8

Vivandi Universal

6

13

Volkswagen AG

6

13

8

Rozsah projektů
ZMÍNĚNÝCH 1974 INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ VYTVOŘILO LONI V EVROPĚ 340 000 PRACOVNÍCH MÍST. VELKÝCH PROJEKTŮ, KTERÉ ZAJISTILY VÍCE NEŽ 1000 PRACOVNÍCH MÍST, BYLO V LOŇSKÉM ROCE 36, COŽ ZNAMENÁ MÍRNÝ POKLES OPROTI ROKU 2000, KDY PRŮZKUM ZAZNAMENAL 45 PROJEKTŮ TOHOTO ROZSAHU. V POROVNÁNÍ S ROKEM 2000 SE POČET PROJEKTŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH VÍCE NEŽ 200 PRACOVNÍCH MÍST SNÍŽIL O 4 %. POČET MALÝCH PROJEKTŮ, POD 50 PRACOVNÍCH MÍST, SE ZVÝŠIL ZE 41 % NA 49 %.

„Investoři mají stále větší zájem o Českou republiku. Z počtu 32 projektů zajišťujících nejméně 1000 pracovních míst se uskutečnilo 70 % ve střední a východní Evropě. V České republice bylo realizováno 8 projektů, 3 projekty v Maďarsku a stejné množství na Slovensku,“ řekl Dirk Kroonen, vedoucí partner Ernst & Young v ČR.

Farmaceutický průmysl nabývá na významu
Podle průzkumu Ernst & Young zaujal v loňském roce vedoucí postavení farmaceutický průmysl s celkovým počtem 100 investic, což činí 18% nárůst oproti roku 2000. V automobilovém průmyslu průzkum zaznamenal zvýšení počtu investic o 9 % (na 18 projektů). V oblasti automobilových součástek bylo realizováno 125 projektů, což činí 7% pokles oproti loňskému roku. Do České republiky směřovalo v této oblasti 20 % projektů. V dopravním průmyslu počet projektů stoupl o 21 %, na celkový počet 14 projektů. Výrazný pokles zaznamenal softwarový průmysl, o 25 % oproti roku 2000. Také jiná odvětví zaznamenala během roku 2001 pokles investic. V telekomunikacích průzkum zaznamenal pokles o 48 % oproti roku 2000 a v elektrotechnickém odvětví se počet investic snížil o 22 %.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *