Služby

Zvýšení kvalifikace klíčových zaměstnanců Karosy

V červnu 2005 podala Karosa a.s. prostřednictvím agentury CzechInvest Žádost o finanční podporu grantového schématu PROFESE v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES.

Cílem programu PROFESE je rozvoj adaptability a kvalifikace pracovní síly v sektorech podnikání a služeb a zvyšování povědomí o horizontálním tématu udržitelného rozvoje. GS PROFESE je zaměřeno na specifické vzdělávání: pracovníků – zejména technické profese, řízení výroby, logistika a nákup, jakost, marketing, obchodní a zákaznické služby, střední management; managementu v oblasti rozvoje lidských zdrojů, včetně dodržování rovných příležitostí; v oblasti technologií a efektivního využívání zdrojů vedoucí ke zlepšení ochrany životního prostředí.

Karosa a.s. podporuje aktivní politiku zaměstnanosti vlastních zaměstnanců, zařazených v organizační struktuře na pracovních pozicích, které vyžadují schopnost řídit, rozhodovat, navrhovat a realizovat nové myšlenky, aplikovat efektivní metody práce, technická řešení a technologické postupy využívané v mezinárodní skupině výrobců automobilového průmyslu. V rámci GS PROFESE definovala Karosa a.s. 12 vzdělávacích projektů pro skupiny klíčových zaměstnanců s ohledem na jejich profesní zaměření.

Tento vzdělávací projekt přispěje ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců Karosy v preferovaných oblastech a pozitivně ovlivní kvalitu výrobků a poskytovaných služeb. Projekt je součástí celoživotního vzdělávání zaměstnanců orientovaného na osvojení si takových znalostí a dovedností, které jsou vyžadovány globálním prostředím mezinárodní skupiny Fiat/Iveco, jehož je Karosa součástí. Projekt je zaměřen na specifické vzdělávání klíčových zaměstnanců Karosy v oblasti výroby, logistiky, obchodních služeb, konstrukce a vývoje a lidských zdrojů. Realizace projektů přispěje ke zvýšení schopnosti klíčových zaměstnanců začlenit se do mezinárodních týmů a projektů v rámci skupiny Fiat/Iveco, k minimalizování rizika snížení konkurenceschopnosti firmy na českém i mezinárodním trhu a k posílení aktivní politiky zaměstnanosti a mobility v rámci zemí EU.

Výběrová komise z Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodla, že projekt Karosy a.s. byl schválen pro spolufinancování ze strany Evropského společenství a státního rozpočtu ČR, kdy přiznaná dotace činí 2.870.530,- Kč z celkových uznatelných nákladů 4.100.758,- Kč.

Podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálního fondů ES byly podepsány firmou Karosa a.s., agenturou CzechInvest a MPO dne 9.1.2006.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *