Průmysl

Škoda loni skončila s půlmiliardovým ziskem

Škoda Holding za minulý rok vykázala provozní zisk ve výši 532 milionů korun. Zveřejněné výsledky jsou konsolidované a odpovídají českým účetním standardům (CAS).

V předcházejícím roce 2004 společnost vykázala provozní zisk 529 mil. Kč podle mezinárodních účetních standardů IFRS/IAS. Vzhledem k probíhající restrukturalizaci jsou však loňské a předloňské výsledky vzájemně těžko porovnatelné. V roce 2005 skupina Škoda Holding existovala ve zcela jiné, výrazně pozměněné sestavě: bez firem konsorcia Škoda Steel a Škoda JS, dále bez Škody TS a Škody Gear, ale posílena o VÚKV a ČKD Vagónku. V závěru loňského roku přešla pod nového majitele také poslední dceřiná společnost určená v rámci restrukturalizace k odprodeji Škoda Machine Tool.

Tržby skupiny v minulém roce činily 7, 34 miliardy korun. Ze 60 % se na nich podílel export. Nejvíce Škoda vyvezla do zemí Evropské unie (44 %), dále do Asie (27 %), do zemí bývalého SNS (12 %) a do USA (10 %). Z komoditního hlediska měly na celkových tržbách největší podíl dopravní strojírenství (55 %) a energetické strojírenství (28 procent).

Škoda Holding pokračovala v loňském roce ve stanovené strategii rozvíjet dva hlavní obory: klasickou energetiku a dopravní strojírenství. „Přestože firma vlivem restrukturalizace podnikala v méně oborech, nově přijaté zakázky dosáhly v roce 2005 téměř 14 miliard korun. Je to více, než se podařilo získat o rok dříve s více dceřinými firmami,“ řekl Jiří Zapletal, generální ředitel Škody Holding. „Výsledky firmy i nově přijaté zakázky prokázaly, že kroky vedoucí k zeštíhlení společnosti a důsledná orientace na dva hlavní výrobní obory jsou správné. Nastoupený trend potvrzuje i letošní rok. Jenom za první čtyři měsíce skupina získala zakázky v hodnotě 11 miliard korun.“

Na konci roku 2005 společnosti Škoda zaměstnávaly 4135 lidí, z toho 900 v zahraničí. Ke 30. dubnu 2006 měla Škoda Holding 3568 zaměstnanců. – toy –

Článek je uveřejněn ve spolupráci se serverem Svět hospodářství.

Čtěte také