Komunikace

Koncert jako nástroj marketingové strategie regionální rozhlasové stanice (1.)

Jednou z nejčastějších otázek programových pracovníků rozhlasových stanic na nejrůznějších seminářích a workshopech je výběr té pravé a efektivní promotion. Někteří jdou cestou soutěží o lákavé ceny, jiní preferují peníze v hotovosti, další zkouší inovativní pokusy o rozhlasové verze reality show. Možností je samozřejmě celá řada, záleží na několika základních faktorech. Jedním z nich je akcent na hudební formát dané stanice. V případě konzervativního formátu je jednou z efektivním možností bezesporu velký koncert pod širým nebem – tedy rozsáhlejší ucelenou (event) akci s akcentem na image stanice (pozn. autor má přímou zkušenost s organizací tohoto typu koncertu, v případě koncertu v hale jsou v některých bodech odlišná specifika). Tento typ akce má celou řadu výhod. Zde v první části článku je možné zmínit ty nejzásadnější:

Podpora hudebního formátu
V každém případě vždy záleží samozřejmě na správném výběru interpretů. Nikdy se nesmí stát, že za cenu nějakého kompromisu (například snížení nákladů) vybereme interprety, kteří neosloví naši cílovou skupinu. Ideálně by mělo jít o výběr z oblíbených tváří dané stanice. Určitě by tam neměl chybět alespoň jeden opravdový tahák, prostě obecně známá hvězda. Určitě lze doporučit příliš netříštit program na hlavním pódiu jinými výplněmi. Případné soutěže nebo jiná (nehudební) vystoupení je dobré buď zcela vynechat (speciálně kvůli nim dorazí opravdu málokdo) nebo přesunout na jiné místo v areálu.Na tomto typu koncertu je prostě dominantní vhodný výběr a složení interpretů!

Podpora regionality
Každý koncert se odehrává v nějaké konkrétní lokalitě, kde žijí naši posluchači. Zásadní je umístění v místě, kde je dobrá znalost stanice. Zejména to platí v případě, kdy je rozpočet do velké míry závislý na prodeji vstupenek. Pokud nás ale netlačí finance, je možné využít právě koncertu na posílení znalosti a povědomí o rádiu. Pak je samozřejmě výhodné podpořit propagaci akce i outdoor kampaní (plakáty, street call).

Výhody plynoucí pro obchodní oddělení
S výše uvedeným benefitem souvisí i napojení na obchodní aktivity.Existuje celá řada klientů, kteří spíš než o klasickou inzerci stojí o netradiční formu spolupráce. A právě sponzoring tak rozsáhlé a významné akce může být pro tyto potenciální klienty to pravé. Výhodné to může být zejména v případě, že klient působí v lokalitě konání koncertu. Mnoha návštěvníkům je značka alespoň primárně známá, klienta však poznají jako někoho, kdo podporuje příjemnou a zajímavou akci jejich srdce! Velkou výhodou je možnost rozvrstvení typů klientů podle jejích vlastních finančních možností i možností samotné stanice.

Co tedy může nabídnout klientovi rádio:
– Sponzorské dotáčky za předtočené promo-anonce.
– Sponzorské dotáčky za moderátorské pozvánky přímo ve vysílání.
– Umístění loga klienta přímo na místě konání koncertu (pódium nebo někde jinde v areálu).
– Umístění loga, případně menšího PR článku klienta na propagační tiskoviny (plakáty, billboardy, letáky, noviny).
– Umístění propagačního stánku klienta přímo v areálu (dle dohody s rozhlasovou stanicí).
– Vytvoření předtočené smyčky využívané během propagační street call promotion.
– Živý rozhovor se zástupcem klienta během koncertu.
– Prezentace klienta během moderátorských vstupů.
– Volné vstupenky pro potřeby klienta (počet dle dohody a typu partnerství).
– Vytvoření propagačních materiálů (trička, čepice, hrníčky, atd.) s emblémem koncertu a logem klienta.
– Umístění loga klienta na internetových stránkách rozhlasové stanice.
– Využití propagačních předmětů klienta během doprovodných akcích (street call, soutěže, sampling na místě).

Vždy záleží na typu partnerství. I v tomto případě lze připravit různé „balíčky“ podle přání a možností klienta. V zásadě lze doporučit toto dělení:
Generální partner
Hlavní partneři (max. 2-3 klienti)
Ostatní partneři

Generální partner by měl být uveden ve všech sponzorských dotáčkách, jeho logo by mělo být na plakátu umístěno odděleně od ostatních. Hlavní partneři by měli být uvedeni ve třetině (budou-li celkem 3) nebo polovině (v případě 2 klientů) předtočených dotáček. Konkrétní sazby by měly být vždy určovány s ohledem na poskytnuté benefity, možnosti firem v regionu, popřípadě na možné bližší vazby s klientem.

Další možnou výhodou je poskytnutí volných vstupenek ostatním klientům stanice. V případě, že se jim obchodník přímo na místě aktivně věnuje, může posílit osobní vazby. To se může samozřejmě v budoucnu mnohonásobně vrátit.

Výhody finanční
Kromě benefitů plynoucích z prodaného prostoru klientům lze počítat i s prostředky získanými z prodeje vstupenek (pokud se stanice sama nerozhodne zorganizovat koncert bez vstupného).

Předem je ale nutné počítat s citlivým nastavením ceny vstupného. Vysoká cena lístků může odradit posluchače s vyšší citlivostí na finance, příliš nízké ceny pak můžeme v případě úspěchu akce naopak zbytečně litovat. Této kapitole bychom proto měli věnovat dostatek času, stejně jako výběru distribučních kanálů.

Finanční efekt nám může navíc přinést i prodej vlastních propagačních předmětů. Vzhledem k předpokládané vysoké účasti lze počítat s tím, že o naše trička, mikiny, čepice, tužky, klíčenky, hrnky a další věci projeví zájem slušná skupinka diváků. Podmínkou je ale viditelné prodejní místo.

Výhody osobního kontaktu rádia s posluchači
Každý programový pracovník vám potvrdí, že není nad přímý kontakt s posluchači. Je třeba si uvědomit, že mnoho z nich zná své oblíbené moderátory a redaktory pouze podle hlasu. Budou proto určitě zvědaví na to, jak vypadají. Na místě uvidí moderátory, kteří budou koncert uvádět, reportéry, kteří budou mít na starosti rozhovory s umělci a ankety s diváky, další lidé budou u vchodů nebo jinde na ploše areálu.

Lidé z vysílacího i obchodního uvidí navíc na vlastní oči jedinečný segment cílové veřejnosti. V případě osobní komunikace face-to-face lze navíc získat i zajímavou zpětnou vazbu na práci stanice.

Posílení vnitrofiremní komunikace a kultury
Z vlastní zkušenosti lze jedině doporučit nevyužívat externí produkční agentury. Pokud do příprav a organizace vhodně zapracujeme vlastní tým lidí z rádia, můžeme docílit hned několika efektů. Zaprvé posílíme jejich vnímání značky a loajalitu k rádiu. Rovněž by mělo dojít k posílení schopnosti pracovat v týmu. Pracovníci budou cítit, že jsou v daný okamžik pro firmu a značku opravdu potřební (jsou samozřejmě vždy – v této situaci bude ale jejich vnímání o poznání intenzivnější).

Pozitivní emoce se dají i prodat v budoucnu (křest DVD z koncertu, oficiální poděkování managementu, fotky na internetu, atd.).

Řadoví zaměstnanci uvidí své nadřízené v jiných rolích. Ti mohou na druhou stranu pozorovat v obdobné situaci své podřízené. Efekt může být podobný jako v případě povedeného večírku nebo firemního víkendu.

Tímto lze uzavřít první část tohoto článku. V další se podrobněji zaměříme na jednotlivé fáze příprav tohoto typu akce.

Čtěte také