Knihy

Intuitivní marketing – marketing pro malé a střední podniky

Říkává se, že dělat marketing s velkým marketingovým rozpočtem sice může být i věda, ale rozhodně to není žádné velké umění. Jsou-li ovšem vaše finanční zdroje omezené – a to je v případě malých a středních podniků pravidlem – nezbývá vám než se opřít o jiné zdroje – o staré dobré hodnoty, o vlastní důvtip, nápaditost a také – o intuici. Co je „intuitivní marketing“ a jak si osvojit jeho praktické zásady, ukazuje stejnojmenná kniha Miloše Tomana, autora a podnikatele, jenž se jimi ve vlastní podnikatelské praxi řídí již dobře patnáct let. Druhé vydání žádané knihy na knižní trh uvádí nakladatelství Management Press.

Menším podnikatelům se často může zdát, že uplatňování „plnohodnotného“ marketingu je dnes vyhrazeno jen velkým firmám. Těmto podnikatelům nechybí marketingové myšlení, znají nejnovější efektivní marketingové koncepce… Jediné, co postrádají, je dostatek finančních prostředků na to, aby mohli dělat ten „správný“ marketing.

Ano, dělat marketing s velkým marketingovým rozpočtem sice může být i věda, ale rozhodně to není žádné velké umění. Jsou-li ovšem vaše finanční zdroje omezené – a to je v případě malých a středních podniků pravidlem – nezbývá vám než se opřít o jiné zdroje – o staré dobré a osvědčené hodnoty, o vlastní důvtip, nápaditost a také – o intuici, jak říká konzultant a podnikatel Miloš Toman, autor knihy Intuitivní marketing (její druhé vydání připravilo nakladatelství Management Press, doporučená cena 230 Kč), o umění vcítit se do potřeb zákazníka, o umění navázat se zákazníkem osobní a upřímný vztah.

Autor, jenž se intenzivně věnuje novým trendům v řízení a podnikání, které souvisejí s jeho vlastním pojetím „otevřené firmy“, a to zejména jako podnikatel, konzultant, lektor a editor internetového magazínu Intuitivní marketing, ve své knize přesvědčivě ukazuje, že právo na úspěch v době, kdy se marketing stal luxusní záležitostí, mají i marketingoví manažeři v menších firmách – když pochopí, že k tomu nemusí hledat způsoby, jak „zlevnit“ zásady „vědeckého“ marketingu, nýbrž že musí hledat nové marketingové přístupy, které nebudou tak nákladné. Sám aktivní a úspěšný podnikatel, jenž se zásadami „intuitivního marketingu“ ve vlastní podnikatelské praxi řídí již téměř patnáct let, formuluje novou cestu, založenou na využívání intuitivních postupů a myšlenkové tvořivosti a v neposlední řadě i mravní integrity. Za nejdůležitější podmínky účinného marketingu považuje víru v úspěch, důkladnou znalost zákazníka a především – ano, vytváření osobního a upřímného vztahu se zákazníkem.

To je opravdu třeba znovu a znovu zdůrazňovat, protože dnes se komunikace se zákazníkem velice často stává zcela hromadnou a automatizovanou, jak nás o tom nejnázorněji přesvědčuje reklama „globálního“ střihu a podobné „masové“ formy pokleslé marketingové „komunikace“, založené na pumpování peněz do reklamních agentur a médií, jehož vedlejším produktem bývá zákazník (někdy se ovšem spíše zdá, že zákazník je v takových případech pouhou záminkou všech těchto aktivit…).

Koncepce intuitivního marketingu, jak se v praxi ukazuje, by mohla být jedním z těchto nových přístupů, jež by mohly pomoci vyvést tradiční marketing ze slepé uličky a přiblížit jej praxi „normálního“ podnikání. Staví na obrovské přednosti malých podnikatelů – mají blízko k zákazníkům, takže mají i větší cit pro jejich přání a potřeby a dokáží na ně reagovat bez drahého marketingového aparátu – a dále na dobrých a užitečných zásadách, které jsou obsaženy již v základech naší kultury.

Kniha Intuitivní marketing se snaží ukázat, jak rozvíjet tuto schopnost „vcítit“ se do zájmů a potřeb zákazníka a provádí čtenáře jednotlivými oblastmi podnikání od základních principů až po zvládání úspěchu. Zároveň je i poctivým pokusem o reflexi současné krize „velkého“ podnikání, managementu a marketingu a jedním z drobných praktických kroků, které by jim mohly pomoci vrátit se opět na zem.

Miloš Toman, autor koncepce intuitivního marketingu, se zabývá poradenstvím a školením v oblasti marketingu, managementu a komunikace. Zaměřuje se zejména na menší a střední firmy, kterým je také tato koncepce především určena. Myšlenkami intuitivního marketingu se dnes řídí více než stovka podnikatelů a firem a další každým dnem přibývají.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!