Výzkum trhu

Češi si prozatím příliš neoblíbili odesílání multimediálních zpráv MMS

I přes vysokou penetraci mobilních telefonů, kterou se může ČR chlubit, výsledky výzkumu realizovaného mezinárodní společností výzkumu trhu GfK naznačují, že obliba odesílání zpráv MMS je v Česku ve srovnání s desítkou zemí střední a východní Evropy na nízké úrovni.

Výsledky výzkumu ukazují, že rozšíření mobilních telefonů odráží kupní sílu obyvatelstva, ale i specifické podmínky v jednotlivých zemích (např. úroveň konkurence v mobilních komunikacích, postoje k využívání mobilních telefonů nebo dostupnost jiných forem komunikace). Nejvyšší penetraci mobilních telefonů v mezinárodním srovnání vykazuje Slovinsko (92 %), následuje Česká republika (86 %), Rakousko (83 %), Slovensko (79 %) a Maďarsko (79 %). Na opačném konci žebříčku se umístilo Bulharsko s 59% penetrací mobilních telefonů. Významně pod průměrem regionu jsou také Rumunsko a Ukrajina. V průměru 75 % populace regionu střední a východní Evropy vlastní alespoň 1 mobilní telefon.

V mezinárodním srovnání jsou to právě Češi, kteří nejčastěji uvádějí, že užívají dva nebo více mobilních telefonů zároveň (12 %). Následováni jsou Slovinci (9 %), Chorvaty (8 %) a Rumuny (9 %). Naopak například v Rakousku je taková praxe méně obvyklá (pouze 5 %).

Pokud se týká obliby odesílání zpráv MMS, je jejich úroveň v regionu velice rozdílná. MMS mají v oblibě Slovinci (24 % vlastníků mobilního telefonu tuto službu občas využívá), ale také Ukrajinci (16 %). ČR s 9 % mírně zaostává za průměrem regionu (tj. 10 %). Zajímavé také je, že ti, kteří si zprávy MMS oblíbili v Rusku, odesílají multimediální zprávy v největším počtu (průměrně 3 MMS zprávy denně).

Stávající uživatelé MMS služby v regionu střední a východní Evropy často předpokládají, že jich v budoucnosti budou odesílat méně. Čeští “MMS-káři” se kloní k názoru, že jejich využívání setrvá na stejné úrovni.

Respondenti se v jednotlivých zemích shodují v tom, že do budoucna jejich předpokládaný rozsah telefonování z mobilů a odesílání SMS poroste. V tomto smyslu se nejoptimističtěji vyjadřují respondenti z Ukrajiny. Nejrezervovanější jsou Rumuni. Čechy můžeme z tohoto pohledu zařadit do skupiny zemí s průměrným očekávaným růstem.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!