Ze zahraničí

Intuitivní marketing perel v podání bahrajnských obchodníků

Stát s názvem Bahrajn vlastně Bahrajny tvoří souostroví v Arabském moři, které je spojeno se Saudskou Arábii giganticky dlouhou dálnicí krále Fahda, která je snad nejlépe patrná jako tenká stužka z pohledu kosmických lodí. Avšak nejenom tato dálnice proslavila Bahrajn. Ne nadarmo se těmto ostrovům říká také – Perla Arabského moře. Kolem těchto ostrovů jsou totiž tak příhodné klimatické podmínky, že se zde loví ty nejnádhernější přírodní perly světa co do tvaru, velikosti, čistoty a krásy. Tradice lovu perel je na Bahrajnu dlouhá a spadá již do 11. století. Rok 1900 pak podle dochovalých pramenů v Národním muzeu Bahrajnu lze přirovnat snad jen ke zlaté horečce v USA nebo k diamantové v JAR nebo platinové na sibiřských nalezištích v SSSR. Perlová horečka ve vodách Bahrajnu znamenala, že ročně se zde potápělo až 20 000 mužů jen proto, aby vylovili ty nejkrásnější perly Orientu.

Když jsem na těchto pouštních ostrovech pracovně pobýval, měl jsem tu možnost vidět jedinou banku na světě zaměřenou na perly, kde se v jejich sejfech třpytí jen a jen perly a nikoliv zlato, či jiná měna a platidla. Měl jsem tu možnost zúčastnit se aukcí perel a obchodů s perlami, jejich třídění a seznámit se i s pravidly intuitivního obchodování. Ano důvěra, intuice a radost prodávajícího i kupujícího to jsou mantinely nejenom pro prodej ale také pro marketing perel.

V Arabském obchodním světě čest, důvěra a dané slovo je více než jakákoliv smlouva. Proto intuitivní marketing perel je založen na průzkumu zájmu tedy v době mobilních telefonů na tom, kolik by si zpravidla šperkaři v různých zemí světa přáli koupit pro své potřeby perel, v jaké velikosti a v jakých odstínech. To vše je korigováno s názory světově proslulých designerů a návrhářů určujících zcela záměrně a zištně pod vlivem arabského perlového lobbyngu trendy pro dané období. Již v tomto momentu si je třeba uvědomit, že lov perel je kolem Bahrajnu nahodilý, a že se zde perly „nevyrábějí“ tím, že se do nitra organismu vloží zrnko písku, které se postupně obalí perletí… proto marketingem zjištěná potřeba, požadavek a přání jsou jen podmínkami okrajovými, které mohou ale také nemusí být splněny přírodními perlami. Je jasné, že jinak jsou potřeby uspokojeny perlami vyrobenými u břehů Japonska, Singapuru a jiných Tichomořských ostrovů. Právě proto perlový lobbyng a intuitivní marketing perel v podání designerů určujících trendy módy hrají velkou roli. A jakmile jsou známy požadavky, pak se rozvine lov, kde konkurence nezná bratra a loví se tak dlouho, dokud lidé mohou a jsou schopni obrazně řečeno jít pod vodu…..Výsledkem je hromádka perel na stole o velikosti 10 x 10 metrů pokrytých hrubou látkou a pak nastupují větrem ošlehaní znalci, kteří do umdlení v prstech třídí a třídí a třídí, až je vše rozškatulkováno a připraveno k nabídce.

V tento moment začíná intuitivní nákupní marketing, kdy překupníci vykupují perly od jejich lovců a po arabsku smlouvají a hrají divadlo, kde intuice a intuitivní vztahy jsou základem. Ano skutečně je to nákupní marketingové divadlo pro herce, kteří si vyprávějí a utužují vzájemné vztahy a pijí čaj a kouří vodní dýmku….. Jen tak mezi řečí pak gestikulují a smlouvají o ceně a vždy se nakonec domluví na kompromisu, který signalizuje spokojenost obou stran. A jakmile má překupník perly a kontrakt je stvrzen podáním ruky, rozvíjí se intuitivní prodejní marketing, kde se opět dynamicky projevuje jak složka transakční (obchod perel za peníze) tak složka relační (vztahová a metrika spokojenosti). Zdálo by se, že jde o divadlo malé. Opak je však pravdou, divadlo je o velkých a dlouhých penězích, jak Arabové oblíbeně říkají, neboť dlouhé peníze znamenají odklady zaplacení třeba do doby, než šperky z perel vyrobené budou prodány módním salonům a ženám, které se jimi budou krášlit. Málo kdo si však uvědomí, že perly, které se neprodají jako šperkové se nehází zpět do moře, ale rozemelou se na jemný prášek a ten je stejně ceněnou surovinou do kosmetického průmyslu a dokonce i do speciálních inertních barev a pojiv. Prostě vše se využije a marketing perleťového prášku už jde mimo rámec intuitivního marketingu a to standardním marketingem…

Intuitivní marketing je založen na chválení všeho, tedy perel, jejich barvy, lesku, množství ale také zákazníka jeho oblečení, pohody, kouře jeho dýmky, nálady, úsměvu, způsobu jednání… A zná-li člověk arabsky, může se mu zdát, že jde až o chvalozpěvy… ve své podstatě je to však vzájemné hýčkání vztahu (relační marketing), který je nadstavbou arabské obchodní i lidské zdvořilosti ohraničené mantinely islámu a koránu. Vždyť chválení je zpětnou vazbou spokojenosti a kvality vztahů mezi obchodními partnery a chválení je také marketingovým nástrojem i blufování prověřujícím kvalitu vztahu obchodních partnerů i zboží. A tak až někdy budete chtít použít intuitivní marketing v rodině v práci nebo ve svém okolí, snažte se pozitivně dívat na svět a chvalte a chvalte i to nejmenší pozitivní poznání a uvidíte, jak rychle se bude kvalita vztahu měnit… Vždyť člověk chce být chválen a dělá vše ve svých činnostech k tomu, aby k tomu skutečně docházelo v obchodě a nejenom v intuitivním marketingu

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *