Ze zahraničí

Německo po 5 letech sesazuje Spojené státy z první příčky žebříčku nejlepších zemí

Po pěti letech, kdy se USA od roku 2009 držely na první příčce, je odsouvá na druhé místo Německo, které se nyní ujímá vedení v žebříčku popularity jednotlivých zemí Anholt-GfK Nation Brands IndexSM.

Podle výsledků každoročně prováděného průzkumu NBISM je Německo ve světě vnímáno pozitivněji než 49 dalších zemí s vyspělou a rozvíjející se ekonomikou. Tento průzkum zjišťuje globální vnímání každé ze zúčastněných zemí na základě třiadvaceti různých atributů, jež dohromady tvoří šest obecných kategorií, na nichž je založena image země: vývoz, správa země a politický režim, kultura, lidé, cestovní ruch a imigrace/investice. V roce 2014 bylo dotázáno celkem 20 125 osob ve 20 zemích.

Německo letos nejlepšího skóre v hodnocení Nation Brands IndexSM dosáhlo i díky zisku bodů za vynikající sportovní výkony, kde ze všech padesáti zemí zaznamenalo největší meziroční zlepšení u jednoho atributu.

Nezávislý strategický poradce Simon Anholt vysvětluje, co za úspěchem stojí: „Vypadá to, že Německu pomohl nejen mimořádný sportovní výkon na mistrovství světa ve fotbale, ale i pozice evropského lídra se silnou a výkonnou ekonomikou a stabilní politikou. V atributech poctivá a kompetentní vláda, investiční klima a sociální rovnost zaznamenalo Německo jedny z nejvyšších nárůstů, jichž tato země v hodnocení NBI 2014 dosáhla.“

Naopak Spojené státy vykázaly v NBISM ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi nejslabší nárůsty. Přestože v několika kategoriích, jakými jsou např. kreativita, současná kultura a vzdělávací instituce, jsou stále řazeny na první místo, z hlediska zajišťování světového míru a bezpečnosti zaujímají mezi 50 zeměmi až 19. místo.

Xiaoyan Zhao, senior viceprezidentka a ředitelka NBISM GfK, říká: „V roce, kdy dochází k různým mezinárodním střetům, ztrácí USA vliv zejména tam, kde je napětí cítit nejsilněji. Jak v Rusku, tak v Egyptě hodnocení Spojených států pokleslo nebývalým způsobem – obyvatelé těchto zemí osobně pociťují především americkou snahu hájit světový mír a bezpečnost a posuzují také úroveň kompetencí americké vlády. Na globální úrovni to však je právě Rusko, k němuž se veřejné mínění vyslovuje nejkritičtěji.“

V předešlých letech se hodnocení Ruska vyvíjelo pozitivně, ale ve výzkumu NBI 2014 zaznamenává jako jediné z 50 zemí strmý pokles. Nejvíce se hodnocení Ruska snížilo v kategorii správa země, obzvláště pak u atributu mezinárodního míru a bezpečnosti. Jde o nejprudší pokles, jaký kdy některá z 50 hodnocených zemí zaznamenala. Celkově v letošním průzkumu pokleslo Rusko o tři místa a skončilo pětadvacáté – předstihly ho Argentina, Čína i Singapur.

Zhao dodává: „Mezinárodní diplomacie samozřejmě jde nad rámec veřejného mínění, ale politici by si měli velmi dobře uvědomovat, že způsob, jakým je určitá země ve světě vnímána, může mít rozhodující vliv na úspěšnost jejího podnikání, obchodu i cestovního ruchu a stejně tak může ovlivnit její diplomatické a kulturní vztahy s jinými zeměmi. Jak často říká náš partner Simon Anholt, jedinou skutečnou supervelmocí v dnešním světě je globální veřejné mínění.“
Image České republiky se stabilně drží okolo 30. místa.

Čtěte také