CRM

Cetelem realizuje kampaně pomocí Campaign Managementu od Adastry

Společnost Cetelem, nebankovní finanční instituce poskytující spotřebitelské úvěry, pravidelně oslovuje své klienty novými obchodními a marketingovými nabídkami. Pro tyto účely využívá řešení Campaign Management společnosti Adastra. Výhodou systému je efektivnější zacílení na konkrétní skupinu zákazníků. Zatímco dříve společnost Cetelem dokázala připravit a spustit omezený počet kampaní denně, není v současnosti limitována jakýmkoliv počtem generovaných kampaní. Dokonce výběr cílové skupiny provádějí sami členové marketingového týmu přes grafické rozhraní aplikace bez jakékoli podpory oddělení IT.

„Zavedením aplikace Campaign Management jsme získali uživatelsky jednoduchý nástroj, pomocí kterého efektivně komunikujeme s našimi klienty. Ve spojení se zákaznickými dataminingovými modely lépe cílíme naše kampaně, což potvrzuje i významně rostoucí křivka reakcí na oslovení klienta,“ přibližuje situaci Ing. Václav Horák, generální ředitel společnosti Cetelem.

„Při definici, nastavení a spuštění, ani při konečném vyhodnocení úspěšnosti kampaně nepotřebujeme podporu ze strany IT. Běžný rutinní provoz zvládá oddělení marketingu samostatně,“ upřesňuje Gabriela Pithartová, ředitelka Správy marketingu a komunikace společnosti Cetelem. „Všechny informace o kampaních se ukládají do datového skladu, což nám následně umožňuje zpětné vyhodnocení úspěšnosti kampaně i porovnání stejných typů kampaní v různých obdobích. Celý systém se průběžně aktualizuje. Rozšiřujeme ho, abychom byli schopni co nejlépe reagovat na neustále se měnící požadavky trhu“, dodala G. Pithartová.

Implementace řešení Campaing Managementu přinesla Cetelemu následující výhody:

  • Zlepšení řízení a vyhodnocování obchodní komunikace s klienty
  • Snadný výběr klientů podle mnoha uživatelsky definovaných kritérií/parametrů
  • Efektivní obesílání klientů, ke kterému přispěla pokročilá segmentace založená na metodách data miningu (plošné kampaně i kampaně na velmi úzké cílové skupiny)
  • Pravidelné a jednoduché/transparentní vyhodnocování kampaní
  • Propojení informací o komunikaci s klientem a aplikací pro Call Centrum – záznamy o oslovení klienta jsou dostupné operátorům call centra včetně vzhledu zaslaného dopisu, a proto může operátor operativně přizpůsobit rozhovor s klientem podle typu zaslaného dopisu

Jádro řešení Campaign Managementu ve společnosti Cetelem tvoří datový sklad, který obsahuje vrstvu, do níž se s denní periodicitou ukládají klientská data včetně úvěrových případů. S daty v této vrstvě pak pracuje aplikace Campaign Management, která umožňuje podle více než 80 kritérií vybírat vhodné klienty, obesílat je nabídkami a následně vyhodnocovat jak chování klientů, tak efektivnost jednotlivých kampaní.

– red –

Čtěte také