Výzkum trhu

Pojišťovny by neměly zapomínat na důchodce

Tržní expanze v pojišťovnictví ve vyspělých zemích je čím dál pomalejší a náročnější. A není za tím třeba hledat vliv současné finanční krize. Nových klientů je málo a pojišťovny musí přetahovat klienty konkurenčním organizacím, uvádí výroční studie poradenské společnosti Deloitte „Výhledy světového pojišťovnictví – nové skutečnosti na horizontu“.

Hlavní zjištění studie:
– Tradiční přístupy k zajišťování růstu jsou překonány. Například důchodcům budou pojišťovny muset nabídnout nejen životní pojištění, ale také pojištění jejich příjmů a hodnoty aktiv.
– Pokročilou analýzu, kterou pojišťovny využívají k výpočtům pojistných plánů, budou muset využívat i v dalších svých činnostech, např. vyřizování pojistných událostí, distribuci produktů a cenové tvorbě.
– Snižování nákladů zůstává mezi prioritami. Jednou ze stále otevřených možností je offshoring.
– Novou, mnohem otevřenější strategii musí pojišťovny uplatnit při získávání a přípravě nových manažerů.
– Zpřísňuje se regulace a dohled nad řízením rizik.

Často využívaným nástrojem tržní expanze v pojišťovnictví jsou fúze a akvizice. Podle zjištění Deloitte fúze a akvizice po rekordním roce 2003 zvolnily tempo, ale nyní tyto aktivity opět narůstají. Loni se uskutečnilo přes 400 obchodů v průměrných cenách kolem 600 milionů dolarů na jednu transakci, o polovinu vyšších než v roce předcházejícím. Úspěšných akvizic, tedy takových, při nichž jsou dosaženy stanovené strategické cíle ve stanoveném čase, je však jen 45 procent, upozorňuje studie Deloitte.

Poválečná generace „baby boomers“ se ocitá na prahu důchodového věku. Tato cílová skupina představuje pro pojišťovny jedinečnou příležitost získat nové zákazníky, kterých je na vyspělých pojišťovacích trzích jen velice málo. Bude však nutné vyvinout pro ně nové pojišťovací produkty a nabízet je novými distribučními kanály.

„Při vší snaze najít nové klienty mezi penzisty ovšem pojišťovny nesmějí zapomínat na důchodce budoucí, tedy na dnešní mladé lidi ocitající se na počátku své finanční samostatnosti. Celoživotní vztah s klientem je vysoce ziskový,“ upozorňuje Jiří Fialka, partner pro oblast pojišťovnictví společnosti Deloitte.

Snižování nákladů zůstává důležitým úkolem pojišťoven
Důležitým nástrojem zvyšování ziskovosti pojišťoven je udržování růstu nákladů pod kontrolou. Pojišťovnictví se zasloužilo o vznik pojistné matematiky a řady dalších analytických nástrojů užívaných dnes i v jiných odvětvích. Nové technologie, lepší přístup k osobním datům a hlubší znalost chování klientů však tyto nástroje v poslední době posouvá ještě dále, zjišťuje Deloitte ve svém průzkumu. S jejich využitím lze například dosahovat úspor v pojištění výdajů na zdravotní péči, odhalování pojistných podvodů či vylepšovat marketingové strategie, ať už se týkají definice cílových skupin, cen za pojištění nebo plánování fúzí a akvizic.

Informační technologie jsou ovšem poměrně drahé a investice do nich mají dlouhou návratnost. Deloitte ve svém výzkumu uvádí, že až 70 % nákladů na IT jsou náklady vynucené, tedy např. denní údržba systémů, provozní zajištění, aj. Jedním z možných řešení je převedení systémů na externí servery. Pojišťovny, které na podobný systém již přistoupily, vykazují významné úspory jak v pořizování a údržbě hardwaru, tak v provozních nákladech, údržbě a obnově softwaru.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!