Průmysl

PANBEX významně urychlil a zefektivnil procesy konsolidace s řešením Infor

Společnost Infor oznámila, že PANBEX, nadnárodní výrobce průmyslových podlah a stavebních hmot, implementoval řešení Infor Performance Management (Infor PM). Cílem implementace nového řešení bylo zjednodušit a zautomatizovat proces konsolidace finančních dat v obchodní skupině, kterou dnes tvoří 10 mezinárodních poboček. PANBEX má nyní jednotný pohled na finanční informace celé skupiny zahrnující tři společnosti v České republice a dalších sedm na Slovensku, v Polsku, Rusku, Srbsku, Rumunsku, Bulharsku a na Ukrajině.

Společnost PANBEX hledala řešení pro řízení výkonnosti, které by jí pomohlo zkvalitnit stávající holdingové procesy pro finanční a účetní konsolidaci. Do té doby muselo finanční oddělení mateřské firmy každý měsíc konsolidovat potřebná data s velkou pracovní a časovou náročností. Výkazy z jednotlivých poboček bylo nutné naplnit do předpřipravených souborů a poté manuálně převést do centrálního konsolidačního softwaru postaveném na aplikaci Excel. Vedle pracnosti byl celý systém velmi náchylný na vznik chyb. Po zavedení řešení Infor PM se díky automatizaci konsolidačních procesů podařilo redukovat dobu potřebnou na vytváření skupinových reportů z jednoho týdne na půl dne.

Kromě toho Infor PM čerpá údaje z různých ERP systémů dceřiných společností a převádí informace postavené na účetních osnovách různých zemí na jednotnou metodiku pro řízení skupiny. Navíc generuje lepší data, se kterými lze dále pracovat a identifikovat zajímavější informace, trendy, obchodní příležitosti atd.

„Řešení Infor PM nejlépe splnilo naše požadavky na formát výstupů a výsledných reportů s ohledem na zvyklosti naší společnosti,“ řekl ing. Josef Chocholáček, IT manažer ve společnosti PANBEX. „Odhadujeme, že Infor PM redukuje pracnost na tvorbu konsolidovaných reportů až o 80 % a pracovníci našeho finančního oddělení se tak mohou věnovat spíše analýzám a nikoliv manuálnímu převádění dat. Řešení Infor nabízí managementu aktuální a kvalitní informace pro lepší a kvalifikovanější rozhodování.“

„Výrobní společnosti v regionu střední a východní Evropy stále více hledají řešení typu Business Intelligence, které jim umožní rychleji a efektivněji využít informace skryté v jejich informačních systémech,“ řekl Wolfgang Kobek, viceprezident Infor Central Europe. „ Infor PM umožňuje společnosti PANBEX získat přístup k těmto informacím a maximálně je využít na neustále se měnícím trhu k zajištění konkurenční výhody.“

-red-

Čtěte také