Průmysl

AEC obhájila certifikát systému řízení informační bezpečnosti

AEC, dceřiná společnost Cleverlance Enterprise Solutions, úspěšně prošla v lednu 2009 recertifikačním auditem, který provedl certifikační orgán CQS. AEC se tak může i nadále prokazovat certifikovaným systémem řízení informační bezpečnosti (ISMS).

Sama společnost AEC je poskytovatelem služeb v oblasti informační bezpečnosti – součástí jejího portfolia je široké spektrum technických a penetračních testů, analýz rizik a dalších konzultačních služeb, včetně podpory při budování ISMS.

“Úspěšné absolvování tohoto procesu je důkazem adaptability systému řízení na nové podmínky po začlenění AEC do skupiny Cleverlance v roce 2008 a připravenosti řešit nestandardní situace na mimořádně vysoké úrovni. Máme řadu dalších certifikátů i v jiných oblastech, což našim zákazníkům dodává jistotu, že na kvalitu našich služeb klademe značný důraz,“ uvedl Managing Director společnosti AEC Vladislav Němec.

-red-

Čtěte také