CRM

Novell se zaměřuje na dodávky řešení pro jednu Síť ve světě bez informačních hranic

Novell oznámil nové zaměření v přístupu k trhu na tři klíčové výzvy, které bránily organizacím v optimalizaci svých obchodních procesů ve světě s rostoucím významem webu, a učinil tak důležitý krok v uskutečňování své vize jedné Sítě pro zákazníky. Tři oblasti – nově označené jako Novell exteNd, Novell Nsure a Novell Nterprise – se zaměřují na vývoj webových aplikací, zabezpečené řízení identity a víceplatformní síťové služby.

Přídavek konzultací a odborných služeb – označených jako Novell Ngage – poskytuje zákazníkům jak podnikatelské know-how, tak i technologii pro realizaci, zajištění a nasazení podnikatelských procesů na webu. Novell má dnes své zdroje seřazeny v těchto čtyřech oblastech a poskytuje svým zákazníkům rychlý návrat investic. Využívá přitom stávajících systémů a otevírá nové prodejní příležitosti, kde lze vzájemně komunikovat se zákazníky a partnery prostřednictvím webu.

“Novell je dnes vůdčí silou na trhu podnikových řešení založených na webu”, říká Jack Messman, předseda představenstva a ředitel Novellu. “S produkty Novell Nsure, Novell exteNd, Novell Nterprise a Novell Ngage máme nástroje, které naši zákazníci potřebují k dosažení jedné Sítě – světa bez informačních hranic.“

Novell Nsure
Identita je bezpečnost ve světě jedné Sítě. Pouze pokud ví, kdo přistupuje k síti a co je oprávněn vidět, může společnost efektivně řídit své různorodé vztahy ve webovém prostředí. Novell Nsure dodává zabezpečené řízení identity, které dovolí firmám komunikovat se zaměstnanci, zákazníky a partnery při komplexním zabezpečením svých informací a zdrojů Rodina Novell Nsure využívá Novell eDirectory a spojené produkty včetně zabezpečeného přístupu a zajištěných řešení Novellu.

Novell exteNd
Jakmile organizace ví, s kým jedná, je klíčem ke zdokonalení procesů a zvýšení prodeje poskytnutí všeho, co organizace potřebuje k podnikání. Novell exteNd je výkonný a produktivní balík nástrojů pro vývoj a řízení pokročilých webových aplikací založených na standardech. Novell exteNd pomáhá zákazníkům integrovat stávající systémy a klíčovým pozicím dodává dynamická a interaktivní řešení. Novell exteNd také nabízí snadno použitelné vizuální nástroje pro vývoj aplikací a aplikační server pro nasazení důmyslných aplikací na webu. Jedinečně mezi řešeními vedoucích dodavatelů, aplikace pro Novell exteNd fungují na ostatních aplikačních serverech, včetně IBM WebSphere a BEA WebLogic.

Novell Nterprise
Přesun nejdůležitějších podnikových procesů na web vyžaduje robustní a spolehlivou infrastrukturu, která nemá výpadky. Novell Nterprise zahrnuje rychlou, spolehlivou a škálovatelnou infrastrukturu a síťové služby pro více platforem, jaké zákazníci potřebují k důvěře v nasazení webových aplikací. Novell Nterprise zahrnuje NetWare pro stěžejní sítě, GroupWise pro spolupráci a ZENworks, které řídí nejen zařízení a aktiva, ale také zdroje, aplikace a přístupy. Novell Nterprise rovněž obsahuje víceplatformní e-mail a přístupové služby jako Novell NetMail a Novell iFolder, které mimo jiné běží nejen na platformách Novell a Windows, ale také Linux a Solaris.

Novell Ngage
Novell Ngage poskytuje konzultace a odborné služby, které vyvíjí a nasazují řešení kolem Novell Nsure, Novell exteNd a Novell Nterprise. Novell Ngage dodává konzultace podnikovému managementu, aby zvýšil efektivitu provozu, a IT konzultace pro návrh architektury, rychlý vývoj aplikací a systémovou integraci. Novell Ngage rovněž poskytuje technickou podporu a školicí služby, aby zákazníci provozovali ve svých prostředích podniková řešení Novellu pro jednu Síť optimálně.

“Nové zaměření Novellu odráží soulad s potřebami zákazníků a kroky v nákupu výzkumu a vývoje, které jsme učinili v několika minulých letech,” upozorňuje Chris Stone, místopředseda představenstva a člen kanceláře ředitele Novellu. “Všechny naše zdroje – vývoj, marketing, prodej a konzultace – jsou nyní soustředěny kolem Novell Nsure, Novell exteNd, Novell Nterprise a Novell Ngage. Budeme bez výjimky nabízet ta nejlepší řešení na trhu v těchto oblastech. Naši zákazníci nám řekli, že v tom potřebují nejvíce pomoci, a my jim to dodáme.“

Novell nastíní podrobnosti okolo Novell Nsure na setkání pro zákazníky a tisk, které se uskuteční 16. října v New Yorku. Podrobnosti o webovém přenosu této akce jsou dostupné na www.novell.com/nsure.

Zdroj: Novell

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!