Průmysl

ČSOB rozšířila členskou základnu SPIS

ČSOB jako jedna z dalších českých firem se připojila ke Sdružení pro informační společnost. Sdružení tak již má 48 členů. Všechny členské společnosti se snaží velkou měrou přispívat k rozšiřování informačních technologií jako nástroje efektivního řízení. Cílem organizace SPIS je přispět k rozvoji české ekonomiky, tak aby se Česká republika dostala na špici v konkurenceschopnosti i v budování inovativní a znalostní společnosti.

„Očekáváme, že nám členství ve sdružení SPIS umožní nejenom pochopit, ale i se spolupodílet na důležitých změnách v oblasti informačních technologií, včetně jejich efektivního využívání. Vliv těchto technologií považujeme za významný faktor při vytváření společnosti založené na znalostech a inovacích. Získané poznatky proto pochopitelně hodláme promítnout do našich služeb,“ vysvětluje hlavní výhody členství ČSOB ve SPIS Pavel Kolář, ředitel pro strategické vztahy ČSOB.

SPIS jako profesní asociace firem z oblasti informačních a telekomunikačních technologií (ICT) reprezentuje ICT průmysl České republiky a prosazuje efektivní využívání ICT ve všech sférách života v České republice. Právě v tom vidí hlavní podmínku nutnou pro přechod společnosti ke společnosti založené na znalostech a inovacích. Právě díky tomu je spolutvůrcem a reformátorem legislativy zaměřené na rozvoj ICT v České republice.

-red-

Čtěte také